" Perjuangan tidak akan berakhir hari ini sebagaimana ia tidak bermula hari ini "

Friday, December 30, 2005

Kuliah Haraki ( siri 2 ) Oleh : Us. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
RUKUN BAIAH : AGENDA TARBIYYAH ISLAMIYYAH HARAKIYYAH
YANG EFEKTIF

Keenam : TAAT الطاعة

أوصيكم بتقوى الله عزوجل و السمع و الطاعة فإن تأمر عليكم عبد

Aku berwasiat kepada kamu supaya bertaqwa kepada Allah Azza wa Jalla dan dengar serta taat sekalipun pemimpin yang dilantik dikalangan kamu hanyalah seorang hamba abdi . ( Al Hadis , Matan Al Arbai’n ) Ketujuh : THABAT الثبات

Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun. Surah Al Ahzaab . Ayat : 23 Kelapan : TAJARRUD التجرد (Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: "Ugama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat". Surah Al Baqarah . Ayat : 138 Kesembilan : UKHUWWAH الأخوة Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya). Surah Al Hujurat . Ayat : 15 Kesepuluh : THIQAH الثقة Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Surah An Nisa’ . Ayat : 65 Saudara ku sekelian : Sedemikian antara Nas yang sempat ana kemukakan sekadar untuk gambaran asas bahawa kita bukan ta’asub kepada ikhwan kerana mengkaji Arkanul baiah dan beramal dengannya . ( Segalanya adalah kerana sabit nas. ) Kita sedar dan selayaknya kita memahami bahawa menerima pakai teori perlaksanaan amal Islami yang dikemukakan oleh siapa saja tokoh gerakan Islam termasuk Al Imam Hassan Al Banna , mestilah terlebih dahulu mengambil kira natijah qiraat Al Zuruf . Justeru itu , membaca zuruf perjuangan kita di Malaysia , kita amat perlu kepada pemimpin dan pejuangnya yang menghayati Arkanul baiah . Kita masih menghadapi 1001 kepincangan dalaman untuk menangani konspirasi musuh . Bagaimana masih ada anggota jamaah PAS yang tidak memahami Islam dengan sejelas – jelasnya yang akhirnya mencacatkan dakwah dan perjuangannya .

Maka rukun baiah yang pertama iaitu Al Fahmu dengan usul 20 nya , boleh membantu untuk kita mengatasi masaalah tasawwur atau kefahaman yang masih kabur . Usul 20 mengemukakan sekurang – kurangnya 11 asas kefahaman mengenai Islam . 1. Kesyumulan Islam 2. Sumber asas hukum – hukum Islam 3. Hakikat Iman 4. Siasah Syari’yyah 5. Masaalah Khilafiyyah 6. Bagaimana menangani perkara – perkara bida’ah 7. Martabat orang – orang soleh / alim ulama’ 8. Bagaimana berinteraksi dengan quran dan sunnah 9. Asas Amal 10. Martabat ilmu dan fungsi aqal 11. Isu kafir mengkafir . Begitulah juga rukun – rukun baiah yang lain . Antara yang paling ketara masaalah yang kita hadapi dalam jamaah kita di Malaysia , sehingga Arkanul baiah amat relevan untuk dihayati atau diamali , ialah persoalan ukhuwwah taat, pengorbanan , tajarrud , thiqah sehingga persoalan ikhlas kadangkala turut mengkronikkan masaalah dalaman jamaah . Saudara ku yang dihormati sekelian . Arkanul baiah melalui rukunnya yang pertama Al Fahmu , akan menyelesaikan kedangkalan fikrah dan kefahaman tentang Islam yang mana ianya satu ruang yang memungkinkan pejuangnya tersasar dan terseleweng dari hadaf perjuangan . Arkanul baiah melalui rukunnya yang kedua Al Ikhlas , akan menamatkan krisis ego dan maslahah peribadi serta politik cantas sekaligus melengkapkan syarat kemenangan bagi sebuah Harakah Islamiyyah . Arkanul baiah melalui rukunnya yang ketiga Al Amal , akan mengatasi masaalah overlap dan krisis tenaga dalam jamaah . Ianya turut mengatifkan jamaah dalam pelbagai lapangan amal Islami . Al Amal melahirkan individu pejuang dan jamaah haraki yang hakiki melalui maratibnya yang tujuh : · إصلاح النفس Pengislahan jiwa .
  • · قوي الجسد Jasad yang kuat · متين الخلق Akhlak yang kontan · مثقف الفكر Fikrah yang intelek · قادرا على الكسب Mampu berdikari · سليم العقيدة Aqidah yang sejahtera · صحيح العبادة Ibadah yang sah · مجاهدا لنفسه Mujahadatun nafs · حريصا على وقته Memelihara waktu · منظما في شئونه Kerja yang bertanzim · نافعا لغيره Bermanafaat untuk orang lain .

  • · تكوين البيت المسلم · إرشــاد المجتمع · تحرير الوطن · إصلاح الحكومة · إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية بتحرير أوطانها و إحياء مجدها و تقريب ثقافتها و جمع كلمتها حتى يؤدى ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة و الوحدة المنشــــدة · أستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله Arkanul baiah melalui rukunnya yang keempat , Al Jihad , melahirkan pejuang yang meletakkan Islam di atas segala kepentingan hidup yang lain , serta bermati – matian mempertahankan kesucian Islam sehingga musuh tidak boleh memandang ringan terhadap perjuangan Islam . Arkanul baiah melalui rukunnya yang kelima , At Tadhiyyah , menguatkan jamaah dengan kesediaan pejuang – pejuang untuk mewaqafkan diri dan berkorban apa sahaja . Hal ini melancarkan gerakkerja dan menyelesaikan masaalah “ main alasan ” yang sering mengundang ketergendalaan operasi dan strategi . Arkanul baiah melalui rukunnya yang keenam , At Thoa’h , menghidupkan jentera jamaah dan mengemaskini pergerakan sehingga mencapai hadaf dengan jaya . Ia jua bererti segala lubang musuh untuk memecah kesatuan jamaei tertutup rapat . Segala arahan dan peraturan jamaah dapat direalisasikan sebagai mana yang dirancang . Arkanul baiah melalui rukunnya yang ketujuh , As Thabat , memanjangkan hayat perjuangan sehingga tahkik ghayah dapat dicapai , sekalipun perjuangan itu berlansung dalam lingkaran mustakbirin yang senantiasa menanti peluang untuk menghancurkan gerakan Islam dengan usaha mereka yang bertubi – tubi . Arkanul baiah melalui rukunnya yang kelapan , At Tajarrud , membawa pejuang – pejuang Islam keluar dari krisis wala’ dan dilema fikrah , mereka akan selamat dari lambaian دعاة على أبواب جهنم . Sehingga seluruh minda , fizikal dan roh mereka semata – mata untuk Islam . Arkanul baiah melalui rukunnya yang kesembilan , Al Ukhuwwah , menyelamatkan perjuangan dari binasa angkara tanazu’ dan krisis peribadi anggota jamaah . Sekaligus mencetus kombinasi kerja yang jitu setelah mengikis prasangka dan su’uz Zhon dengan semangat persaudaraan Islam yang tinggi . Arkanul baiah melalui rukunnya yang kesepuluh , Ath Thiqah , menutup ruang musuh untuk memporak - perandakan jamaah , serentak itu terbentuk suasana tenang dan harmoni yang memungkinkan rahsia jamaah terpelihara dan gerakkerja jamaah secara detail dapat dihalusi dan dinilai dengan bijaksana . Pengagihan tugas dan pengarahan tanggung jawab dapat dilansungkan dengan sebaik mungkin sedang ia antara asas kekuatan dalaman . PENUTUP Jelasnya , Arkanul baiah adalah unsur positif ke arah kesempurnaan syakhsiyyah Islamiyyah dan Jamaah Harakiyyah .

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home