" Perjuangan tidak akan berakhir hari ini sebagaimana ia tidak bermula hari ini "

Tuesday, December 27, 2005

SEMINAR KE ARAH MEMAHAMI PARADIGMA
AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Tema: "Kembali Kepada Pemikiran / Pendirian Intelektual
Ahli Sunnah Wal Jamaah:
Agenda Buat Ummah" Tarikh: 4 Februari 2006 / 5 Muharram 1427H Lokasi: Auditorium Utama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Gombak Penganjur: Excellent Management & Skill 0815 - 0900 Perasmian dan Ucap Utama -
Profesor Madya Saleh bin Haji Ahmad 0900 - 1000 Pembentangan Kertas Kerja I -
Ustaz Zulkifli Ismail (Pengerusi Baitul Qurra' Melaka) "Kembali Kepada Pemikiran / Pendirian Intelektual
Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah: Agenda Buat Ummah" 1020 - 1135 Pembentangan Kertas Kerja II -
Ustaz Azmil Zainal Abidin
(Pensyarah Kolej Universiti Islam Selangor - KUIS) "Memahami Kemunculan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Sebagai
Gerakan Jihad Intelektual: Satu Kronologi Kritis" 1135 - 1250 Pembentangan Kertas Kerja III -
Dr. Zulkifli bin Mohammad al-Bakri
(Pensyarah Kanan Kolej Uniti - Port Dickson) "Pertumbuhan Mazhab-mazhab Fekah Sebagai Mercu / Manifestasi Kematangan Ilmu Ulama Silam: Pengajaran Buat Ummah Kini" 1400 - 1515 Pembentangan Kertas Kerja IV -
Ustaz Hasrizal Abdul Jamil
(Perunding Motivasi dan Pengkaji Sejarah Turki Othmaniyyah) "Sumbangan al-Syeikh Mustafa Sabri Dalam Memelihara Kemurnian Tauhid Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Dalam Era Pasca Keruntuhan Othmaniyyah: Satu Analisa" 1515 - 1730 Wacana Ilmiah "Pemikiran Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Sebagai Wadah Perpaduan Ummah Dan Benteng Serangan Ideologi Moden:
Permasalahan Dan Penyelesaiannya Untuk Keterangan Lanjut, Sila Hubungi: EXCELLENT MANAGEMENT AND SKILL No. 26, Jalan 9, Taman Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor Hotline: 019-2637282

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home