" Perjuangan tidak akan berakhir hari ini sebagaimana ia tidak bermula hari ini "

Thursday, January 19, 2006

PAKATAN JAHAT ZIONIS DAN SEKUTUNYA
TERHADAP UMMAT ISLAM DAN DUNIA ...
DI MANAKAH KITA ?
Bahagian : Akhir
Oleh : Imran Malizi
Status Palestin dalam Islam
Firman Allah S.W.T. (yang bermaksud) : "Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambaNya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsa yang telah Kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami."(Al Israa' : 1)
Al-Quds (Baitul Maqdis) merupakan bandar yang ketiga dimuliakan dalam Islam, selepas Makkah al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Allah S.W.T. telah memuliakannya dengan Al-Masjid Al-Aqsa yang diberkati sekelilingnya. Sebagaimana sabda Nabi S.A.W. (mafhumnya) : "Janganlah kamu bersusah payah untuk pergi melainkan ke tiga buah Masjid : Al-Masjid Al-Haram, Al-Masjid Al-Aqsa dan Masjidku ini (Al-Masjid An-Nabawi, di Al-Madinah Al-Munawwarah)"
-H.Riw. Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Al-Quds adalah sebahagian daripada bumi Palestin, bahkan Allah Tabaaraka wa Ta'ala menyifatkannya sebagai bumi yang diberkati sebanyak lima kali di dalam Al-Quran ( Al Israa' : 1, Al Anbiyaa' : 71, Al A'raaf : 137, Al Anbiyaa' : 81 dan Saba' : 18 ).
Palestin merupakan bumi para Anbiya, demikianlah Al-Quran merakamkan bahawa Nabi Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Saleh, Zakaria, Yahya dan 'Isa bin Maryam ('Alaihimus-Sholaatu was-Salaam) pernah menetap di bumi barakah tersebut.
Begitu juga Nabi Muhammad S.A.W. pernah menziarahinya bahkan Allah Ta'ala mengurniakan kemuliaan dan penghormatan kepada Baginda S.A.W. dengan peristiwa Al-Israa' dan Al-Mi'raaj. Maka yang demikian itu, bukanlah sesuatu yang aneh atau mengejutkan bagi umat Islam untuk terpaut hati dan jiwa mereka serta bersikap sentimental terhadap bumi suci ini, malah lebih daripada itu untuk mengorbankan darah dan nyawa mereka demi mempertahankannya.
Jerusalem : Perebutan Tiga Penjuru
Umumnya kita mengetahui bahawa bumi Palestin dan kesucian Baitul Maqdis ini dikongsi bersama tiga agama terbesar dunia iaitu Islam, Judaisme dan Kristian. Masing-masing mengakui dan menuntut hak ke atas autoriti memilikinya. Sebagaimana umat Islam mengakui hak mereka ke atas bumi Palestin ini, begitu jugalah kaum yahudi dan nasrani. Ini juga termaktub di dalam kitab-kitab suci mereka.
Di dalam kitab Bible, disebutkan bahawa Jesus Christ (Nabi 'Isa A.S.) dilahirkan di Bethlehem yang terletak di selatan Jerusalem. Kaum nasrani juga menuntut Jerusalem sebagai kota suci mereka kerana Jesus dikatakan menuju ke kota ini dalam seruan membawa Bani Israel ke dalam agamanya.9 The crowds that went ahead of him and that followed were shouting, " Hosanna to the Son of David! 10 When he entered Jerusalem, the whole city was in turmoil, asking, "Who is this?" 11 The crowds were saying, "This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee." (Matthew 21: 9-11)
27'But as for these enemies of mine who did not want me to be king over them – bring them here and slaughter them in my presence.' 28 After he had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem.(Luke 19 : 27-28)
Cukuplah sejarah telah membuktikan dengan peristiwa Perang Salib yang dilancarkan untuk merampas kembali Jerusalem daripada tangan umat Islam.
Kempen Perang Salib yang pertama telah dilancarkan oleh Pope Urban II pada 1046 M, dan Kaum Salib berjaya menguasai Jerusalem pada tahun 1099 M. Di kalangan umat Islam telah bangkit seorang sultan yang adil lagi berani bagi mengembalikan maruah umat yang telah tercalar ini. Sultan Salahuddin al-Ayubi menyeru umat Islam agar bersatu menghadapi kebiadaban tentera-tentera Salib.
Setelah berjaya menyatukan kembali umat Islam dari kalangan bangsa Arab, baginda mara dengan kekuatan kesatuan aqidah Islam. Satu demi satu pertempuran diharungi oleh tentera Islam di akhiri dengan kemenangan. Perkembangan ini menyebabkan Raja Richard I yang digelar The Lion Heart itu datang sendiri bagi mengetuai peperangan ini.
Tahun 1187 M menyaksikan peristiwa bersejarah di mana Kaum Salib telah dikalahkan di Hittin (Palestin), Al-Quds (Jerusalem) dan Syria telah dibebaskan.
Maka Baitul Maqdis dan bumi Palestin kembali di bawah kekuasaan umat Islam. Setelah kemangkatan Sultan Salahuddin (1193 M/ 589 H), Kaum Salib sekali lagi dapat menguasai Jerusalem buat kali yang kedua. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1229 M/ 626 H, bagaimanapun tentera Islam berjaya merampasnya semula pada tahun 1244 M/ 642 H. Kaum Salib melakukan cubaan terakhirnya pada tahun 1249 M / 647 H melalui Raja Louis IX namun usaha ini menemui kegagalan.
Manakala bagi kaum yahudi, sebagaimana yang telah disebut di atas, mereka telah ter1epas hak ke atas Palestin sejak tahun ke 35 Masihi sehinggalah abad ke-20. Mereka telah memasuki bumi suci Palestin pada tahun 1948, lalu menubuhkan sebuah negara. Penubuhan negara Israel ini tidak diiktiraf oleh majoriti umat Islam, sehingga kini mereka menduduki serta membina penempatan secara haram. Al-Quran Mengisytiharkan PenentuanNya
terhadap bumi Palestin
Sebelum kita pergi lebih jauh tentang tragedi pencerobohan kaum yahudi ke atas bumi Palestin, adalah lebih baik kita meneliti terlebih dahulu beberapa ayat dari Al-Quran yang mendedahkan tentang sikap Bani Israel terhadap perintah Allah S.W.T dan Nabi Musa A.S. Firman Allah S.W.T (yang bermaksud) :"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya:
"Hai kaumku, ingatlah ni'mat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikanNya kamu orang-orang yang merdeka.." (Al-Maaidah : 20)
Setelah Nabi Musa A.S. menyelamatkan Bani Israel dari cengkaman penghambaan Fir'aun di bumi Mesir, Allah S.W.T. menjanjikan negeri untuk diwarisi oleh mereka. Firman Allah S.W.T (yang bermaksud) :
"Dan Kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya* yang telah Kami beri berkah padanya." (Al-A'raaf : 137)
(*Yang dimaksudkan di sini : negeri Syam dan Mesir serta negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai oleh Fir'aun dahulu).
Lalu mereka telah menyeberangi Laut Merah lalu memasuki Sinai, Nabi Musa A.S. telah menyeru dan memerintahkan mereka sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran (yang bermaksud) :
"Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestin) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (kerana takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi."
(Al-Maaidah : 21)
Mereka yang telah Allah janjikan bumi barakah itu, telah menjawab sebaliknya sebagaimana dirakamkan di dalam Al-Quran:
"Mereka berkata: "Hai Musa , sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya."
(Al-Maaidah : 22)
"Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, kerana itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua.." (Al-Maaidah : 24)
(Kisah ini juga turut dinukilkan di dalam kitab Bible di dalam Perjanjian Lama / The Old Testament –The book of Numbers Ch.13: Vr. 31-33). Secara jelasnya, bolehlah dikatakan Bani Israel ini telah menolak untuk memasuki tanah Palestin secara berhadapan dengan penghuni negeri tersebut. Sikap ini telah mengecewakan Nabi Musa A.S. serta menimbulkan kemurkaan Allah S.W.T.
Al-Quran menerangkan (yang bermaksud) :"Berkata Musa : "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu. Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu." (Al-Maaidah : 25-26)
Palestin Sebelum Berada di Bawah Naungan Islam
Nabi Musa A.S. telah wafat sebelum sempat menyempurnakan impian membawa bangsanya memasuki bumi suci Palestin. Setelah berlegar legar selama 40 tahun di gurun Sinai, generasi Bani Israel yang berani dan berdedikasi telah terbentuk, dan di bawah pimpinan Usha' bin Nun mereka mara untuk menyeberangi Sungai Jordan ke Timur Laut Palestin kira-kira tahun 1190 sebelum masihi.
Kemudian, kekacauan, perselisihan dan krisis moral melanda Bani Israel, dan ia berterusan selama 150 tahun. Dengan naiknya Raja Talut, kondisi mereka berubah kepada keadaaan yang lebih baik, dan mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka.Kebangkitan Nabi Daud A.S., yang mana Allah S.W.T menganugerahkannya kerajaan kira-kira 1004 sebelum masihi, telah mengisyaratkan era baru kepada cahaya Tauhid di bumi barakah tersebut.
Baginda menghapuskan golongan yang kufur, menguasai dan memerintah bumi Palestin kecuali di kawasan pinggir laut, dan menjadikan Jerusalem sebagai ibukota pemerintahannya pada tahun 995 sebelum masihi. Anak dan juga pewaris baginda Nabi Sulaiman A.S. meneruskan pemerintahan yang penuh bersejarah ini. Lapan puluh tahun pemerintahan baginda berdua 'Alaihimas-Salaam merupakan era kegemilangan kepada panji-panji Tauhid di Palestin.
Setelah kemangkatan Nabi Sulaiman A.S., kerajaan baginda telah terbahagi kepada dua negeri yang bermusuhan. Setelah itu pemerintahan negara Bani Israel mengalami kemerosotan dan korup. Mereka telah diserang oleh negara-negara jiran seperti Raja Sargon II (Assyrian), kemudian Nebukadnezar (Babilon) yang memusnahkan rumah ibadat mereka dan memperhambakan 40,000 bangsa yahudi.
Kemudian bumi tersebut dikuasai oleh kerajaan Rom. Ini tercatat di dalam manuskrip mereka sendiri.Sejarah juga mencatatkan kerajaan Islam di bawah pimpinan Saiyidina Umar bin Al-Khattab R.A. telah membuka kota Baitul Maqdis pada tahun ke-15 Hijrah bersamaan 636 masihi. Demikianlah Allah telah menyempurnakan janjiNya sebagaimana yang difirmankan di dalam Kitab AgungNya (yang bermaksud) :
"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepadamu."
(Al-An'aam : 165)
Kemasukan Yahudi ke Bumi Palestin
Apa yang dapat difahami adalah Zionis dan Gereja Katolik kedua-duanya telah sampai ke titik persefahaman, dan kedua kuasa ini telah membentuk satu barisan bagi menentang Islam. Kaum yahudi sangat mengingati pengajaran daripada pengalaman sejarah bahawa mereka senantiasa dalam keadaan lemah apabila menghadapi kekuatan Islam secara bersendirian.
Dunia kristian juga sedang mencari-cari kesempatan yang sesuai untuk membalas dendam terhadap kekalahan yang memalukan di tangan umat Islam dalam Perang Salib. Dan kini kedua-duanya sedang berganding bahu untuk menumpaskan dunia Islam. Negara-negara arab yang berdekatan dan hampir kepada kristian dan yahudi secara semulajadinya menjadi sasaran awal mereka.
Kekuatan kesatuan Kristiandom dan Zionisme berhasrat untuk memberikan pukulan padu kepada umat Islam dan impian kesatuan mereka.Pada bulan Disember 1917, British telah berjaya sepenuhnya menduduki bahagian selatan dan tengah Palestin, termasuklah Jerusalem, yang berjaya diduduki secara rasmi pada 9hb. Disember 1917. Komander tentera British, Lord Allenby, sempena peristiwa ini, secara angkuh telah menyatakan: "Kini Peperangan Salib telah pun berakhir".
Apa yang tersirat di sini ialah, orang-orang Eropah menganggap yang mereka telah mengharungi Perang Salib yang berterusan selama 800 tahun dan berakhir dengan ekspedisi Palestin ini. September-Oktober 1918, British meneruskan peluasan polisinya dengan menduduki bahagian utara Palestin, bahagian timur Jordan, Syria dan Lubnan. Semenjak itu ia memperolehi kuasa penuh dalam kempen untuk pelaksanaan projek Judaize ke seluruh bumi Palestin.
British, lebih jauh lagi mengacu Liga Bangsa-bangsa (*pertubuhan dunia sebelum wujud PBB) untuk mengiktiraf Deklarasi Balfour pada 24hb. Julai 1922. Dengan taktik ini, British telah berusaha keras ke arah penubuhan sebuah 'tanahair' untuk bangsa yahudi di Palestin. Pada penghujung Jun 1920, British meletakkan seluruh bumi Palestin di bawah undang-undang tentera, yang tidak lama kemudian itu diubah kepada undang-undang sivil di bawah Pesuruhjaya Tinggi British.
Pesuruhjaya Tinggi zionis yang pertama ialah Herbert Samuel (1920-1925), dan para penggantinya selepas itu secara aktifnya telah meneruskan projek zionis, tetapi yang paling terkenal dengan kejahatannya ialah Arthur Wauchope (1931-1938), di mana pada era pemerintahannya konspirasi yahudi di Palestin telah mencapai kemuncaknya. Bangsa yahudi mengukuhkan banyak kepentingan sosio-ekonomi dan institusi pendidikan, sebagai contoh Histadrut (kesatuan pekerja), Universiti Hebrew di Jerusalem pada 1925, dan Agensi Yahudi pada 1929, yang mana telah menjadi perwakilan rasmi bagi badan yahudi di Palestin.
Tanpa diragui lagi, kesemua organisasi ini memberikan infrustruktur yang kukuh untuk kemunculan Negara Yahudi yang bertempat di bumi Palestin pada 14hb. Mei 1948. Pada tahun tersebut populasi penduduk yahudi ialah 646,000 iaitu kira-kira 31.7 % daripada 2, 036, 000 penduduk.
Semenjak itu bangsa yahudi yang bertebaran di seluruh dunia ini mula berimigrasi ke bumi yang telah dicerobohi itu. Sudah tentu umat Islam tidak hanya berdiam diri. Sebahagian kecil pertubuhan sukarela Arab dan muslim ditubuhkan dengan beberapa gelaran, di antaranya Jaysh al-Inqaz dan tentera Palestin Al-Jihad al-Muqadas.
Bagaimanapun dengan kemampuan persenjataan yang lemah, yang dibekalkan oleh negara-negara Arab tidak dapat mengatasi peperangan berat sebelah ini. Pada bulan Oktober 1948, pertubuhan Al-Ikhwan Al-Muslimun telah memasuki medan jihad seramai 10,000 para mujahid sukarelawan telah dihantar dan mereka berjuang dengan berani. Kerajaan Mesir telah mengharamkan Al-Ikhwan manakala Mursyid al Am-nya, Imam As-Syahid Hassan Al-Banna telah dibunuh oleh perisikan mereka.
Penentangan masih lagi berterusan, bagaimanapun perpecahan di kalangan bangsa arab dan umat Islam telah menyukarkan usaha untuk menyelamatkan bumi Palestin. Pergerakan Zionis Antarabangsa semakin mara ke hadapan, dan peluang untuk memperhambakan umat Islam sudah pun terbentang luas...
Protokol-protokol Para Penguasa Cendekiawan Zion: Natijah daripada Pakatan JahatTelah dijelaskan bahawa pihak Zionis telah membuat perancangan yang begitu lama untuk membawa seluruh dunia ini ke dalam hayunan mereka.
Berkenaan dengan ini sememangnya beberapa fakta kelihatan begitu nyata. Dalam pada mengejar objektif untuk mendominasi dunia ini, para pemikir yahudi telah mengadakan beberapa pertemuan khas sulit dari tahun 1897 hingga 1905 dan melakarkan prinsip-prinsip serta perencanaan bagi menggerakkan revolusi di seluruh dunia agar selari dengan kepentingan-kepentingan utama zionisme dan hampir pastinya memperhambakan bangsa-bangsa selain yahudi. Perincian mengenai polisi, strategi dan taktik yang mereka pergunakan, kesemuanya telah diringkaskan kepada bentuk penulisan dan penyusunan.
Penyebarannya bertujuan untuk diedarkan secara sangat terhad kepada sekitar beberapa pemuka yahudi yang tertinggi sahaja. Bagaimanapun, dokumen-dokumen ini tidak mampu terpendam khusus kepada hierarki kaum yahudi semata.
Salinan-salinannya telah terlepas keluar dari masa ke semasa, dan jatuh ke tangan selain orang yahudi yang mana ianya telah diterbitkan pada tahun-tahun awal abad yang lepas. Nama dokumen ini ialah : Protokol-protokol Para Penguasa Cendekiawan Zion ( The Protocols of the Learned Elders of Zion).
Beberapa manifesto telah digariskan bagi mencapai matlamat mereka yang di antaranya telah terpahat dalam sejarah dan menjadi realiti kehidupan kita pada hari ini. Berikut adalah sebahagian natijah daripada pakatan jahat mereka :
1.Menguasai Ekonomi Dunia
PROTOCOL IIEconomic Wars –
the foundation of the Jewish predominance. Figure-head government and "secret advisers." Successes of destructive doctrines. Adaptability in politics.Part played by the Press. Cost of gold and value of Jewish sacrifice.
Protokol yang ke-2 di atas menyatakan bahawa tujuan mereka dalam peperangan setakat ini tidak membawa kepada pertambahan wilayah jajahan. Dari kerana itu, peperangan akan mengambil tempatnya di lapangan ekonomi.
Mereka mempercayai bahawa dengan menguasai ekonomi dan menguasai orang-orang pentadbiran yang dipilih daripada khalayak yang mempunyai kapasiti kepatuhan dan ketundukan yang begitu konsisten, mereka mampu menjadikan golongan yang boleh dijadikan 'alat permainan catur' ini akur dalam kancah permainan mereka mendominasi dan menguasai dunia. Secara umumnya kita telah pun mengetahui sistem ekonomi berteraskan kapitalisme yang menjadi simbol ekonomi Anglo-saxon Amerika adalah diasaskan oleh orang-orang yahudi.
Kini, selepas jatuhnya Kesatuan Soviet, sistem kapitalisme ini begitu besar sekali peranannya dalam memperhambakan dunia dan negara-negara dunia ketiga ( khususnya negara umat Islam). Lihat sahaja pada krisis ekonomi yang berlaku pada tahun 1998, beberapa negara Asia masih lagi merasai kesannya. Apa yang menjadi realitinya pada hari ini, 'kuasa ekonomi' para pelobi antarabangsa yang memainkan peranan di sebalik tabir Amerika Syarikat adalah golongan yang sebenarnya menentukan dasar-dasar AS, walaupun presiden negara tersebut silih berganti.
2.Keruntuhan Pemikiran Akibat Daripada Propaganda Informasi
Di dalam Protokol ke-2, disebut :The intellectuals of the goyim will puff themselves up with their knowledges and without any logical verification of them will put into effect all the information available from science, which our agentur specialists have cunningly pieced together for the purpose of educating their minds in the direction we want.Do not suppose for a moment that these statements are empty words : think carefully of the successes we arranged for Darwinism, Marxism, Nietzche-ism.Dengan teori Darwinisme yang palsu, berapa ramaikah golongan ilmuwan dan cendekiawan evolusionis di Timur dan Barat yang menganut 'agama' Atheisme?
Kekuatan propaganda media cetak berpengaruh secara konsistennya pernah menyebarkan teori evolusi yang sesat itu, di antaranya National Geographic, Discover, Archacology, American Scientist, Nature, Focus, Time dan banyak lagi. Hasil daripada daya 'intelektual' ini, mereka cuba membuktikan alam ini tiada Pencipta! Dan bahawa setiap yang wujud ini terjadi dengan semulajadi dan setiap 'benda hidup' mengalami evolusi berperingkat! Tidakkah melucukan apabila akal yang 'intelektual' tersebut sanggup mempercayai dan bertegas bahawa kita ini berasal daripada "BERUK"?!!
Malah Charles Darwin sendiri pada satu bab bertajuk; "Difficulties of the Theory" di dalam bukunya The Origin of Species, mengambarkan keraguan pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia masih juga mengembangkan teori sesatnya itu melalui bukunya The Descent Men, yang mana disifatkan telah memberi ruang "lapangan saintifik" kepada racisme.Fahaman ini adalah asas kepada pembinaan 'materialisme', bahkan falsafah ini juga adalah 'atheisme'.
Ianya mengandungi pandangan-pandangan karut tentang kenapa dan bagaimana kita wujud. Materialisme menegaskan bahawa tiada yang wujud kecuali 'benda', dan 'benda' (zarah) adalah asas kepada kewujudan segala sesuatu, samada 'benda hidup' atau 'benda kaku'. Bermula dengan premis ini, ia menafikan kewujudan Maha Pencipta, iaitu ALLAH.
Segala sesuatu dipersempitkan ke tahap 'benda' semata, notasi ini telah mengubah manusia kepada 'makhluk' yang hanya mementingkan kebendaan dan berpaling daripada nilai-nilai moral atas wajah apa sekalipun, apatah lagi nilai-nilai Islam. Di sinilah bermulanya malapetaka yang dahsyat dan kejatuhan hidup insan.Di antara malapetaka lain yang disebabkan oleh materialisme ialah ia meletakkan batu asas kepada ideologi-ideologi yang bersifat anarchist dan membawa perpecahan.
Di antara yang paling mahsyur daripada ideologi ini ialah Komunisme, fahaman politik yang lahir secara semulajadi daripada falsafah materialisme. Penganut komunisme begitu bergantung kepada fahaman materialisme.
Dengan mengambil teori evolusi sebagai rujukan, komunisme cuba untuk menjustifikasikan ideologi mereka sebagai benar dan layak untuk diketengahkan. Pengasas kepada fahaman komunisme, Karl Marx, menulis mengenai buku The Origin of Species sebagai – ".. inilah buku yang mengandungi asas-asas dalam sejarah semulajadi pada pandangan kita."
Karl Marx menjelaskan bahawa teori Darwin telah memberikan tapak yang kukuh untuk materialisme dan juga komunisme. Dia juga meluahkan penghargaan kepada Darwin melalui buku yang telah disifatkan sebagai karyanya yang terbaik,Das Kapital. Melalui buku tersebut di dalam edisi bahasa Jerman, dia menulis dengan menggambarkan dirinya sebagai :
"Daripada pengkagum yang memuja Charles Darwin."Siapa yang tidak mengenali Karl Marx atau tidak pernah mendengar ungkapan "Marxisme"? Perlu diingatkan di sini bahawa pemikir-pemikir utama pergerakan Komunis adalah orang-orang yahudi. Karl Marx adalah seorang yahudi, dari sebelah ayahnya begitu juga ibunya. Trotsky dan Lenin adalah berasal dari yahudi.
Kedua-dua ibu dan isteri kepada Lenin dan Stalin masing-masing adalah yahudi.Telah jelas sekarang, siapakah sebenarnya yang berperanan dalam menyebarkan fahaman yang sesat ini. Maka siapakah pula Charles Darwin dan para intelektual evolusionis yang lain..? Satu penelitian perlu dibuat..3.Menguasai Media Massa Antarabangsa PROTOCOL XII..Future of the press in the Masonic kingdom. Control of the press. Correspondence agencies.
Di dalam Protokol ke-12, secara terang terangan mereka telah menyatakan matlamat pergerakan mereka ialah menguasai akhbar dan agensi perwakilan berita.
Di dalam Protokol ke-2 juga menyentuh tentang peranan akhbar ( press) :In the hands of the States of the to-day there is a great force that creates the movement of thought in the people, and that is the press. The part played by the press is to keep pointing out requirements supposed to be indispensable, to give voice to the complaints of the people, to express and to create discontent.
Mari kita tinjau pula realiti pada hari ini, di kebanyakan negara-negara di dunia, golongan yahudi dan kristian memonopoli akhbar-akhbar utama, agensi-agensi berita dan media komunikasi massa yang lain. Mereka memutar belitkan pelbagai isu dan kejadian yang mana telah menimbulkan pelbagai masalah dan kesulitan.
Pada permulaannya mereka memutuskan suatu perkara tertentu berkenaan (mana-mana) negara muslim, kemudian agensi-agensi berita mereka akan memutarkannya mengikut kemahuan mereka dan mewarnai isu tersebut, dan kemudian dengan langkah-langkah yang telah siap sedia ditentukan untuk pelaksanaan satu-satu keputusan tertentu dan akhirnya keputusan itu dikuatkuasakan dengan kekerasan.
Mereka memulakan berbagai-bagai gerak kerja dan membawakan slogan-slogan tertentu dan berita-berita mereka disebarkan dengan cara yang begitu halus, yang mana kesemua slogan dan ungkapan tersebut menciptakan suatu atmosfera politik bersesuaian dengan apa yang telah mereka rancangkan.
Semua ini dilakukan dengan teknik yang begitu cekap sehingga masyarakat muslim dan juga golongan intelektual terjerumus menjadi mangsa ke dalam propaganda beracun mereka. Dan selama mana situasi sebegini berterusan, selama-lamanya impian untuk melihat kesatuan Islam tidak akan dapat direalisasikan.
Sudah terlalu jelas kepada kita "kuasa" yang berperanan di sebalik tabir Amerika Syarikat, tanpa perlu disuluh lagi, lihatlah peristiwa 11 September 2001 dan rentetannya setelah itu, apakah yang dimaksudkan dengan "Kempen Memerangi Keganasan"? berapa ramaikah umat Islam yang terbunuh di Afghanistan sepanjang kempen ini?
Dapatkah mereka memberkas Osama bin Laden? Setelah 'menghalau' Taliban dari bumi tersebut, siapakah Hamid Karzai yang diangkat menjadi 'boneka' mereka? Apakah yang disebutkan sebagai "Operasi Pembebasan Iraq"? 40 peluru berpandu Tomahawk telah dilancarkan, pada serangan pertama yang menggegarkan Baghdad seawal jam 5:30 pagi, 20hb. Mac 2003. Apakah konsekuensi daripada perang yang kini telah berlarutan lebih setahun?
Sejak mereka 'meratah' bumi Iraq, berjayakah mereka menemui "senjata-senjata pemusnah" yang digembar gemburkan itu? Berapa ramai umat Islam yang telah terbunuh dan wanita-wanita yang diperkosa?
Berapa ramai lagi yang menderita diperlakukan seperti 'haiwan' dan diaibkan tanpa bermaruah dalam tahanan di penjara Abu Gharib? Kini, lihatlah proses 'demokrasi' yang sedang berjalan di Iraq, siapakah yang menaiki kerusi pemerintahan kerajaan sementara kalau bukan orang tajaan mereka?
Apakah contoh-contoh ini masih belum jelas? Demi Allah! Masih ada lagi di kalangan umat Islam yang belum BUTA!!!Media massa dan komunikasi juga telah menunjukkan pengaruhnya terhadap generasi muda.
Budaya hedonisme yang disebarkan melalui filem-filem Hollywood, majalah hiburan, lagu-lagu, rancangan televisyen dan sebagainya telah meresap dan mempengaruhi umat manusia khususnya umat Islam. Dalam agenda merosakkan nilai-nilai moral, strategi yang dipanggil 3-S telah digunakan iaitu; SEX, SPORT and SONG (seks, sukan dan lagu).
Sekiranya kita menyingkap kembali sejarah, perlu juga diingatkan ada telahan yang mengatakan bahawa kisah penyeksaan orang-orang yahudi di Soviet Bersatu adalah karut sebagaimana tragedi Holocaust -pembunuhan beramai-ramai ke atas 6 juta bangsa yahudi yang dibunuh di dalam dewan beracun yang didakwa telah dilakukan oleh Rejim Nazi, pimpinan Adolf Hitler di kem tahanan Jerman dan Poland (ketika Perang Dunia Kedua) adalah KARUT dan rekaan semata-mata.
Satu kajian saintifik telah di buat dan berdasarkan fakta-fakta yang kukuh, tragedi pembersihan etnik tersebut telah ditolak. Di antara yang menolak kebenarannya ialah Dr. David Irving dan Alan Bullock, kedua-duanya adalah pakar sejarah dari Britain. Pada Mei 1988, Irving membentangkan laporan yang dibuat oleh Fred A. Leuchter, seorang pakar yang mengkaji dan mengambil sampel dari bilik kem tahanan Auschwitz, Birkenau dan Lublin menegaskan tiada proses penyaluran gas beracun berlaku.
Malah tiada kesan racun sianida dapat dikesan. Kajian juga menyatakan sejenis racun yang dikatakan digunakan untuk membunuh yahudi, Zyklon-B, sebenarnya hanya digunakan untuk membunuh serangga. Pada 1991, kerajaan Poland mengulangi ujian ini dalam usaha menyangkal hasil penemuan Leuchter, tetapi mereka juga gagal menemui sebarang bukti peristiwa kejam itu berlaku.
Kajian juga menunjukkan bahawa bilik-bilik tersebut tidak kedap udara. Tiada satu pun daripada 6 juta mayat yahudi yang dikatakan mati akibat gas beracun dapat dikumpulkan selepas perang, bagi dijalankan bedah siasat. Bagaimanapun, masyarakat dunia telah ditunjukkan gambar timbunan mayat ketika perang akibat kezaliman Nazi, sebenarnya mereka tertipu kerana hakikat gambar itu adalah mereka yang mati akibat kebuluran dan wabak penyakit berjangkit atau mangsa bedilan bom tentera Amerika dan sekutunya.

Kebanyakan mangsa adalah rakyat Jerman dan hanya segelintir yahudi. Dr. Arthur Buzt, seorang profesor dari Universiti Northwestern, Amerika turut menafikan 'mitos' pembersihan etnik ini meskipun ramai juga orang yahudi yang dibunuh oleh Nazi. Usaha menyangkal pembohongan ini diperkukuhkan oleh badan bebas, Institute of History Research (IHR), dan ianya mendapat tentangan hebat yahudi terutamanya daripada Jawatankuasa Yahudi Amerika (AJC) dan Liga Anti-Fitnah (ADL), sebuah badan yahudi yang berusaha keras mendokong kisah Holocaust ini.

Seorang sejarawan yahudi, David Cole turut mengakui hakikat pembohongan peristiwa pembunuhan tersebut.Ditegaskan sekali lagi bahawa Holocaust telah digunakan untuk menarik simpati dunia dan memastikan agenda yahudi menguasai dunia. Ia juga digunakan sebagai cara untuk mewajarkan sumbangan berbilion dolar oleh Washington kepada Israel serta menutup mulut masyarakat dunia terhadap kezaliman Zionis dan yahudi ini membunuh rakyat Palestin.
4.'Serigala' Memerintah "Biri-biri Yang Tersesat
"PROTOCOL XIProgramme of the New Constitution. Certain details of the proposed revolution. The goyim-a pack of Sheep. Secret Masonry and its "Show" Lodges.Di dalam protokol ke-11 ini, disebut bahawa : The goyim are a flock of sheep, and we are their wolves. And you know what happens when wolves get hold of the flock?...-Goyim (bangsa selain yahudi) adalah sekumpulan biri-biri, dan kita adalah serigala mereka. Adakah kamu ketahui apakah yang akan berlaku apabila serigala-serigala dapat menguasai kumpulan (biri-biri) itu?...
Mereka hendak menciptakan satu polisi baru yang membolehkan mereka menguasai dan mengawal politik dunia, dengan menjinakkan –'kumpulan biri-biri ini'. Dengan program mengadakan perlembagaan baru, membuat undang-undang, hak dan keadilan sosial,mereka merupakan 'serigala' yang memerintah 'kumpulan biri-biri'.
Fenomena ini mengingatkan kita terus kepada hadith Nabi S.A.W. yang mafhumnya : "Kekuasaan Allah bersama jamaah, sesiapa yang bersendirian, dia bersendirian di neraka. Sesungguhnya serigala memakan kambing yang bersendirian terasing daripada kumpulannya."
(H.Riw. Bukhari dan Muslim)
5.Raja Israel-Impian Menguasai DuniaPROTOCOL XV..Our position as the Chosen People. Brevity and clarity of the laws of the kingdom of the future….Obedience to orders. Measures against abuse of authority. Severity of penalties. Age-limit for judges.
Liberalism of judges and authorities. The money of all the world. Absolutionism of Masonry. Right of appeal. Patriarchal "outside appearance" of power of the future "rulers." The right of the strong as the one and only right. The King of Israel, Patriarch of all the world.Di dalam Protokol ke-15 di atas, dan isi kandungannya secara umum melakarkan pelan sosial dalam usaha jahat mereka untuk menguasai dunia. Dan akan muncul apa yang di panggil sebagai Raja Israel, Penghulu seluruh dunia -The King of Israel, Patriarch of all the world.
Konklusi: Di manakah kita..?
Sebenarnya masih banyak lagi kekacauan yang telah dilakukan oleh bangsa yahudi ini, dokumen Protokol-protokol Para Penguasa Cendekiawan Zion yang telah tersebar ke seluruh dunia dan ke tangan umat Islam khususnya, telah berhasil menjawab beberapa persoalan yang berlaku sejak sebelum Perang Dunia Pertama sehinggalah ke hari ini.
Dokumen ini mengandungi pelan lengkap kepada Revolusi Bolshevik di Rusia sehingga tertubuhnya negara Kesatuan Soviet (telah jatuh pada tahun 1992), ia juga mendedahkan perancangan untuk penghapusan Khilafah di Turki dan program untuk menegakkan negara “Israel”.
Juga ingin ditegaskan Britain, Perancis dan khasnya Amerika adalah di bawah pengaruh yahudi, (negara-negara tersebut) hanyalah sebagai alat mainan di tangan kaum yahudi antarabangsa.Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (P.B.B.) sebenarnya adalah satu alat tunggangan yang digunakan oleh golongan yahudi untuk mencapai matlamat penguasaan antarabangsa mereka. Hampir kesemua agensi-agensi P.B.B. merupakan sumber aktif yang menyumbangkan tenaga terhadap kepentingan-kepentingan zionis di seluruh pelusuk dunia.
Seorang peguam yahudi yang terkenal dari New York, Henry Klein turut menyatakan pandangan yang sama di dalam pendedahan karyanya, Zions Rule the World, New York pada tahun 1948. Dia telah menulis : “Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu adalah Zionisme.
Ianya merupakan kerajaan-penguasa tinggi yang disebut berulang kali di dalam Protokol-protokol Para Penguasa Cendekiawan Zion, yang telah disebarkan di antara tahun 1897-1905.”Setelah meneliti satu demi satu rentetan peristiwa dan realiti yang kita sedang hidup dengannya pada ketika ini, apakah cukup sekadar merenung dan berteori ?
Atau apa yang telah terhampar di sini hanya sekadar menjadi satu 'bahan bacaan' buat menambah pengetahuan am…? Apakah ruang lingkup dan perspektif kita selaku mahasiswa -mahasisiwi, juga bagi para intelektual dan ahli akademik di kalangan umat ini atau sekurang-kurangnya bagi diri kita sebagai umat Islam..?
Syeikh Umar Abu 'Ubaid, seorang aktivis gerakan Islam dari Palestin, yang berpusat di Markaz Al-Aqsa Lil-I'laam, Khartoum, pernah menyebutkan bahawa, "Jihad itu bukan semata-mata dengan makna "al-Qitaal"(berperang), walaupun itulah yang disebut secara berulang-ulang di dalam Al-Quran. Bahkan di sana juga ada jihad yang berkaitan dengan politik, ekonomi, pendidikan, media massa –penyebaran maklumat dan apa sahaja medium yang boleh diperalatkan.
Sebagai contohnya, jika sekiranya kamu mampu menggunakan mimbar Jumaat untuk menyebarkan dan mengingatkan masyarakat tentang isu-isu Islam. Yang demikian itu juga dianggap sebagai Jihad di sisi Islam, InsyaAllah."Maka siapakah yang lebih tahu kondisi masing-masing melainkan individu itu sendiri. Kita sendiri sepatutnya memikirkan apakah kemampuan dan kapasiti yang ada pada kita untuk disumbangkan kepada Islam. Kita akan terus mengharap dan berdo'a kepada Allah S.W.T agar kita terus sabar berjalan di atas jalan dakwah ini tanpa ragu-ragu, tergelincir atau tercicir..InsyaAllaah.
Selagi ada nyawa yang tersisa...disitulah terletak dan terpikul beban dakwah ini di bahu kita. –
Wallaahua'lam.
Rujukan
1.Al-Quran Al-Karim.
2.Al-Hadith As-Syariif.
3.Al-Lu' Lu' wal-Warjaan, Imaamal-Muhadditsiin Al-Bukhari wa Muslim. – Muhammad Fuad Abdul Baqi, Darul-Hadith, al-Kaherah.
4.Nur Al-Yaqin Fii Siirah Sayyid al-Mursaliin – Syeikh Muhammad Al-Khudhori, Dar al-Hadith.
5.Al-Quds Qadhiyah Kulli Muslim –Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Maktabah Wahbah, al-Kaherah, 2000.
6.Kayfa Hudimat al-Khilafah – Abdul Qadim Zallum, Darul-Ummah,Beirut, 1990.
7.The Palestinian Issue, Its Background and Development Up To 2000 - Dr. Mohsen M. Saleh, Darul-Fajar.Translated by, Prof. Hassan A.Ibrahim, 2001.
8.Jewish Conspiracy And The Muslim World – Misbahul Islam Faruqi, With Complete Text of The Protocols of The Learned Elders of Zion, Thinker's Library, 1991.
9.Jerusalem In The Qur'an, An Islamic View of The Destiny of Jerusalem –Imran N. Hosein, Ansari Memorial Series, Masjid Dar al-Quran, Long Island, New York, 2002.
10.Jurnal Liwa' Ul-Haq, bil-2, Februari-April 2001.
11.The Evolution Deceit,The Scientist Collapse of Darwinism and It's Ideological Background –Harun Yahya, Okur Publishing, Istanbul-Turkey, Dec. 2000.

75 Comments:

Anonymous Anonymous said...

m05Lhq The best blog you have!

8:14 PM

 
Anonymous Anonymous said...

wKEucE Wonderful blog.

1:40 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Hello all!

3:13 AM

 
Anonymous Anonymous said...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

4:19 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Thanks to author.

5:20 AM

 
Anonymous Anonymous said...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

6:52 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Please write anything else!

11:30 PM

 
Anonymous Anonymous said...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

1:30 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Please write anything else!

2:17 AM

 
Anonymous Anonymous said...

IYjKpt write more, thanks.

5:26 AM

 
Anonymous Anonymous said...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

12:07 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Good job!

12:40 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Hello all!

2:29 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Good job!

3:07 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Hello all!

3:37 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Good job!

4:05 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Magnific!

4:39 PM

 
Anonymous Anonymous said...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

5:08 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Magnific!

5:50 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Wonderful blog.

6:33 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Nice Article.

7:06 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Nice Article.

7:37 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Hello all!

8:09 PM

 
Anonymous Anonymous said...

When there's a will, I want to be in it.

8:47 PM

 
Anonymous Anonymous said...

What is a free gift ? Aren't all gifts free?

9:23 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Thanks to author.

9:50 PM

 
Anonymous Anonymous said...

I'm not a complete idiot, some parts are missing!

10:18 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Thanks to author.

10:54 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Hello all!

11:26 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Wonderful blog.

11:59 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Give me ambiguity or give me something else.

12:31 AM

 
Anonymous Anonymous said...

When there's a will, I want to be in it.

1:00 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Suicidal twin kills sister by mistake!

1:34 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Lottery: A tax on people who are bad at math.

2:09 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Oops. My brain just hit a bad sector.

2:54 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Oops. My brain just hit a bad sector.

3:34 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Beam me aboard, Scotty..... Sure. Will a 2x10 do?

4:05 AM

 
Anonymous Anonymous said...

The gene pool could use a little chlorine.

4:42 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Friends help you move. Real friends help you move bodies

5:12 AM

 
Anonymous Anonymous said...

A lot of people mistake a short memory for a clear conscience.

5:36 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Build a watch in 179 easy steps - by C. Forsberg.

6:04 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Please write anything else!

6:35 AM

 
Anonymous Anonymous said...

What is a free gift ? Aren't all gifts free?

7:43 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Magnific!

8:11 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Friends help you move. Real friends help you move bodies.

8:52 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Give me ambiguity or give me something else.

9:23 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Oops. My brain just hit a bad sector.

9:54 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Suicidal twin kills sister by mistake!

10:26 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Good job!

11:01 AM

 
Anonymous Anonymous said...

640K ought to be enough for anybody. - Bill Gates 81

11:47 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Friends help you move. Real friends help you move bodies

12:24 PM

 
Anonymous Anonymous said...

All generalizations are false, including this one.

12:58 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Build a watch in 179 easy steps - by C. Forsberg.

1:41 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Lottery: A tax on people who are bad at math.

2:11 PM

 
Anonymous Anonymous said...

A flashlight is a case for holding dead batteries.

2:46 PM

 
Anonymous Anonymous said...

The gene pool could use a little chlorine.

3:28 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Lottery: A tax on people who are bad at math.

4:11 PM

 
Anonymous Anonymous said...

What is a free gift ? Aren't all gifts free?

5:01 PM

 
Anonymous Anonymous said...

All generalizations are false, including this one.

5:44 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Hello all!

6:23 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Wonderful blog.

7:07 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Lottery: A tax on people who are bad at math.

8:02 PM

 
Anonymous Anonymous said...

What is a free gift ? Aren't all gifts free?

8:54 PM

 
Anonymous Anonymous said...

The gene pool could use a little chlorine.

9:40 PM

 
Anonymous Anonymous said...

640K ought to be enough for anybody. - Bill Gates 81

10:18 PM

 
Anonymous Anonymous said...

What is a free gift ? Aren't all gifts free?

10:57 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Save the whales, collect the whole set

11:36 PM

 
Anonymous Anonymous said...

What is a free gift ? Aren't all gifts free?

12:07 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Beam me aboard, Scotty..... Sure. Will a 2x10 do?

12:53 AM

 
Anonymous Anonymous said...

If ignorance is bliss, you must be orgasmic.

1:36 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Build a watch in 179 easy steps - by C. Forsberg.

2:13 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Build a watch in 179 easy steps - by C. Forsberg.

3:02 AM

 
Anonymous Anonymous said...

A lot of people mistake a short memory for a clear conscience.

3:54 AM

 
Anonymous Anonymous said...

640K ought to be enough for anybody. - Bill Gates 81

4:32 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Have you ever wanted some money, kredyty bez zaświadczeń however only don’t understand it until fast cash? The software arises pożyczki bez bik towards a lot of Us residents a fair distance daily. Something appears therefore you have pożyczka 40 000 bez bik some dough, your verify isn’t transferred yet. Anxieties http://kredytbezbiku.edu.pl there seemed to be a way to pożyczki pozabankowe find a new payday loan on-line, ideal?

5:43 PM

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home