" Perjuangan tidak akan berakhir hari ini sebagaimana ia tidak bermula hari ini "

Saturday, February 25, 2006

Kertas Kerja ( 011 )
EKONOMI ISLAM : REALITI DAN CABARAN.
( suatu sorotan ringkas )

Ekonomi Islam,kewujudannya adalah lebih dulu daripada ekonomi Kapitalis atau ekonomi Sosialis.

Ekonomi Kapitalis muncul dalam kurun ke 18.Ini dapat dilihat daripada tarikh hidup pengasas-pengasas teori Ekonomi Kapitalis :

Adam Smith : 1764M-1776M.
Malthus : 1761M-1834M
Ricardo : 1772M-1823M
Keinz : 1823M-1875M.

Adapun Ekonomi Islam muncul bersama dengan munculnya Islam iaitu sejak lebih 1400 tahun yang lalu.Ini dapat dilihat daripada penurunan ayat-ayat al Quran yang menyentuh persoalan Ekonomi sama ada dalam fatrah Makkah atau Madinah.Begitu juga ia dapat dilihat daripada Siasah Ekonomi yang dijalankan oleh Rasulullah dan Khulafak ar Rasyidin.

a)Ayat-ayat al Quran yang menyentuh persoalan Ekonomi.

b)Siasah Ekonomi Rasulullah dan Khulafak ar Rasyidin.

Walaupun Istilah Ekonomi Islam (ISLAMIC EKONOMI) adalah istilah yang baru dan mungkin kita tidak akan bertemu istilah ini di dalam kitab-kitab Turasi,adakah ini menunjukkan bahawa Islam tidak mempunyai sistem ekonominya sendiri?.

Jawapannya;sudah tentunya tidak.Ini kerana Islam adalah ad Din yang syumul.Kesyumulan Islam mencakupi segenap segi kehidupan manusia termasuklah Ekonomi. Firman Allah :

وما فرطنا في الكتاب من شىء

Walaupun istilah tidak wujud/kedapatan tetapi persoalan/tajuk-tajuk yang terkandung di dalam perbicaraan ilmu Ekonomi hari ini sebahagiannya telah diperbahaskan dengan panjang lebar oleh ulama’-ulama’ Islam terdahulu di dalam kitab-kitab karangan mereka.

Di antaranya :

a) Perbicaraan mengenai Ekonomi Negara(Pendapatan dan Perbelanjaan Negara).Ia dibahaskan dengan panjang lebar di dalam kitab-kitab Siasah Syar’iah di bawah tajuk :

- موارد الدولة - مصاريف الدولة - نظام بيت المال b) Para ulama’ terdahulu telah menulis dan menghurai tentang : - تحريم الربا و الإحتكار -قاعدة المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة

Semua kaedah-kaedah di atas membentuk mazhab Ekonomi Islam.Begitu juga,tajuk-tajuk/persoalan yang menjadi perbicaraan di dalam kaedah-kaedah ini (iaitu Monopoli,Kebebasan berekonomi,Kepentingan Individu dan Masyarakat dsbnya) merupakan tajuk-tajuk yang sama diperbincangkan oleh Ideologi-Ideologi Ekonomi pada masa ini (iaitu Kapitalis dan Sosialis).

(Ahli Ekonomi pada hari ini membahagikan pembelajaran Ekonomi kepada dua iaitu:

1.Analisis Ekonomi. -Membicarakan tentang hukum penawaran dan permintaan,perbelanjaan individu,sebab-sebab kenaikan harga dan sebagainya.

2.Ideologi/Mazhab Ekonomi.

-Seperti Ekonomi islam,Ideologi Kapitalis,Sosialis dan sebagainya.) c) Boleh dikatakan di dalam semua kitab-kitab Feqah karangan ulama’ terdahulu terdapat bab-bab berikut :

البيع ، الشركات ، الربا ، الحوالة ، الوكالة ، الجعالة ، المضاربة ، الديون ، الرهن ، السلم ، الخيار ، المساقاة ، المزارعة ، المحاقلة ، المزابنة و غيرها Kalau kita membaca bab-bab ini pada hari ini,dimanakah kita nak letakkan semua bab-bab ini melainkan di dalam bab atau bidang Ekonomi. d) Ada di kalangan ulama’ yang mengarang kitab khusus yang menyentuh tentang beberapa persoalan Ekonomi.Di antaranya ialah :

-Kitab “الخراج” karangan Abu Yusof. -Kitab “الأموال” karangan

KEMAMPUAN SISTEM EKONOMI ISLAM.

-Ekonomi Islam ada kredibilitinya tersendiri terutamanya untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang ada sekarang.Cumanya,ia tidak diberi peluang sepertimana yang diberikan kepada Ekonomi Kapitalis dan Sosialis.

Tidak ada negara di dunia hari ini yang melaksanakan Sistem Ekonomi Islam.Adapun Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis ada negara-negara yang mentadbikkannya.Jadi,kita dapat lihat kesannya.

Sebenarnya,bukan Sistem Ekonomi Islam sahaja yang tidak diberi peluang tetapi juga sistem-sistem Islam yang lain.Sistem Ekonomi Islam bukanlah sesuatu yang terpisah daripada Islam itu sendiri.Ia adalah satu juzuk daripada Islam yang bersifat kamil-mutakamil.Apabila dunia menyaksikan kejatuhan Islam, maka semua aspek-aspek/sistem-sistem Islam runtuh dimana ia tidak diamalkan di dalam negara termasuklah aspek/sistem Ekonomi.

Umat Islam sendiri juga telah menampakkan tanda-tanda tidak yakin mereka dengan Sistem Ekonomi Islam hasil daripada sekian lama terjajah dengan Sistem Ekonomi Penjajah.Mereka sudah terbiasa dengan Ekonomi Kapitalis atau Sosialis yang ditinggalkan oleh penjajah sehingga apabila diajak supaya kembali kepada Ekonomi Islam mereka enggan bahkan ada yang menentangnya dengan keras.

Tanpa disedari,kita juga kadang-kadang terpengaruh dengan stail Ekonomi Kapitalis dalam menjalankan aktiviti ekonomi kita.Sebagai contohnya; Apabila kita nak buat satu projek Ekonomi yang besar yang memerlukan kepada belanja puluhan-ribu atau jutaan ringgit.

Tasawwur yang ada di dalam kotak pemikiran kita ialah “PINJAM BANK”.Sedangkan konsep pinjam/hutang ini adalah tidak digalakkan oleh Islam di mana di dalam hadis Imam Bukhari ; Rasulullah(s.a.w) tidak menyembahyangkan orang mati yang tinggal hutang tetapi menyuruh sahabat-sahabatnya yang menyembahyangkan.

Apa taujihat Islam dalam masalah ini?(iaitu masalah untuk mendirikan projek yang besar dalam keadaan kita tidak memiliki kewangan yang cukup).Jawapannya ialah ; melaksanakan “المشاركة” atau “المضاربة”.Dengan melaksanakan kedua-dua aktiviti ini-dengan izin Allah-,kita dapat elak daripada berhutang dan dapat pula membuat keuntungan.

Kebanyakan negara Umat Islam hari ini apabila tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk menjalankan sesuatu aktiviti ekonomi negara,keputusan yang diambil ialah membuat pinjaman daripada Bank Dunia.

Akhirnya,negara terpaksa menaggung hutang yang banyak dan perkara ini ternyata berlaku pada hari ini di mana Malaysia,Mesir,Pakistan merupakan antara negara-negara yang mempunyai hutang yang banyak dengan Bank Dunia. Sepatutnya, langkah yang diambil ialah mengadakan “المشاركة” atau “المضاربة” sesama negara-negara Islam.Dengan perlaksanaan kedua-dua aktiviti ini hutang dapat dielakkan di samping pembangunan dapat diteruskan.

Pembelajaran yang dilupakan.

Yang lebih menyedihkan lagi ialah:

إغفال الدراسة عن الإقتصاد الإسلامي

Bukan “التطبيق”(perlaksanaan) sahaja yang dilupakan tetapi pembelajaran juga dilupakan.

Sebagai contohnya ialah di negara kita Malaysia.Matapelajaran Ekonomi Islam tidak diajar di sekolah-sekolah dan universiti.Yang dipelajari hanyalah Ekonomi Kapitalis.Seolah-olah Islam tidak mempunyai Sistem Ekonominya sendiri.

Kebanyakan universiti-universiti di negara umat Islam pada hari ini menjadikan Ekonomi Kapitalis sebagai mata pelajaran utama dalam bidang Ekonomi.Adapun Ekonomi Islam terus dianak-tirikan.Kalau adapun, ia dimasukkan di dalam mata pelajaran Saqofah Islam sedangkan mata pelajaran Ekonomi Islam memerlukan kepada takhassus.

Bilakah matapelajaran Ekonomi Islam mula dipelajari sebagai matapelajaran yang tersendiri(sebagai takhassus)?.

Perintis yang pertama ialah Universiti al Azhar dengan mewujudkan Fakulti Perniagaan dan Syariah(كلية التجارة و الشريعة) pada tahun 1961.

Perintis kedua ialah Universiti al Malik Abdul Aziz dengan mewujudkan Fakulti Ekonomi pada tahun 1964.

Pada tahun 1972(bulan September),telah diadakan Muktamar Ulama’ Islam di Qaherah.Di antara resolusi yang diputuskan ialah keperluan kepada pembelajaran Ekonomi Islam di Ma’had-Ma’had/Sekolah dan Universiti-Universiti di negara-negara umat Islam.

Walau bagaimanapun,resolusi ini tidak berjaya dilaksanakan kerana tidak mendapat sambutan melainkan selepas Muktamar Ekonomi Islam Sedunia Kali Pertama yang diadakan di Arab Saudi pada tahun 1976.

Pada bulan November 1976,Muktamar Feqh Islam Sedunia telah memutuskan untuk mendirikan “قسم الإقتصاد الإسلامي بكليات الشريعة” untuk mempelajari secara takhassus tentang Ekonomi Islam.(Iaitu empat tahun pengajian dalam bidang Ekonomi).

Di samping itu,al Azhar juga telah mendirikan; مركز صالح عبد الله كامل للأبحاث و الدراسات التجارية الإسلامية

Pusat ini mengurniakan di atas nama Universiti al Azhar,darjah M.A dan PHD dalam bidang Ekonomi.

(Berdasarkan kepada tarikh-tarikh di atas,nyatalah kepada kita bahawa pembelajaran Ekonomi Islam di universiti-universiti adalah terlalu jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan Ekonomi Kapitalis atau Sosialis.Mungkin inilah di antara faktor-faktor kelembapan yang berlaku di dalam perlaksanaan Sistem Ekonomi Islam pada hari ini).

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home