" Perjuangan tidak akan berakhir hari ini sebagaimana ia tidak bermula hari ini "

Tuesday, June 27, 2006

Kertas Kerja ( 019 / siri ke Lapanbelas )
RUKUN BAIAH ASAS KEILTIZAMAN BERJAMAAH.

HIKMAH : SUATU YANG HILANG


و الإسـلام يـحـرر الـعـقـل و يـحـث عـلى الـنـظـر فى الكون ويرفع قـدر الـعـلم و الـعـلـمـاء و يرحـب بالـصـالح الـنافع من كل شـئ و الـحكـمـة ضـالـة الـمؤمن أنى وجـدهـا فهو أحق الـنـاس بـهـا

" Islam membebaskan akal , menggalakkan pengamatan terhadap alam sekitar dan memartabatkan kedudukan ilmu dan ulama' serta mengalukan - alukan kebaikan yang membawa manafaat . ( Al hikmah adalah suatu yang hilang dari orang mu'min , barang siapa mendapatinya maka ialah yang terlebih berhak memilikinya
[1])."

ULASAN .

Islam bukan ugama yang jumud atau beku . Sebaliknya Islam adalah ugama yang memartabatkan ilmu dan para ilmuan ( ulama' ) . Justeru itu Islam tidak memenjarakan aqal manusia sebaliknya Islam membebaskan aqal agar ia dapat mengamati tanda - tanda keagongan Ilahi yang terpahat pada wajah alam semesta ini .

Bertitik mula dari situ , aqal akan bebas dari belenggu kejahilan , khurafat dan nifaq . Aqal adalah satu jentera berat ( automotif ) yang berfungsi mengendali kesempurnaan insani . Jua sebagai cahaya fluorescence untuk mengesan kepalsuan dan kebatilan .

Aqal yang bebas akan meneliti dan mengkaji sekaligus menerokai lautan ilmu agar ianya bermanafaat untuk ketamaddunan manusia yang tunduk dan akur terhadap keagongan Ilahi serta menyelamatkan manusia dari sumpah kebodohan dan kebejadan .

Firman Allah swt .

قـل هل يسـتوى الذين يعـلـمون و الذين لا يـعلـمون إنـما يتذكر أولوا الألبـاب

" Katakanlah , adakah sama orang - orang yang mengetahui dengan orang - orang tidak mengetahui sesungguhnya orang - orang yang beraqallah yang dapat menerima pelajaran. "

( Az Zumar 9 )

يـرفع الله الذيـن ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجـات و الله بـما تعملون خبـير

" Allah akan meninggikan orang - orang yang beriman di antaramu dan orang - orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darajat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ."

( Al Mujadalah 11 )

Setiap peribadi Muslim dimana jua posisinya dalam masyarakat mestilah berilmu terutamanya ilmu - ilmu fardhu ain lantaran ilmu - ilmu inilah yang akan memimpin amal. Tanpa ilmu , seseorang yang beramal akan menjadi sesat sementara berilmu tanpa amal pula adalah sia - sia .

Menyedari persaingan di era informasi kini , kita tidak seharusnya berbangga dengan kegemilangan sejarah lampau semata - mata , tetapi kaku untuk membina sejarah gemilang di masa depan .

Saingan yang wujud , memaksa kita membangunkan aqal dari tidur yang lama untuk kembali menguasai suasana ( yang sekian lama dikuasai oleh kuffar antarabangsa ) dengan mempelajari , mengkaji dan memiliki sarana - sarana yang membantu kekuatan ummah seperti teknologi modern dan kuasa politik .

Zaman untuk membincangkan darah nyamuk najis atau tidak telah lama berlalu , malah kini semua pihak harus meredakan khilaf dalam persoalan furu' dengan menumpukan kepada suatu persoalan yang lebih besar demi maslahah ummah keseluruhannya seperti menumbangkan kuasa thoghut dan sekular , serentak itu di daulatkan syariat Islam secara menyeluruh .

و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الأخـرة من الـخـسرين

" Dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup, maka ianya tidak diterima dan kelak di akhirat ia terdiri daripada golongan orang - orang yang rugi"

( Al Imran 85 )

[1] Riwayat At Tarmizi

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home