" Perjuangan tidak akan berakhir hari ini sebagaimana ia tidak bermula hari ini "

Wednesday, June 28, 2006

Kertas Kerja ( 019 / siri AKHIR )
RUKUN BAIAH ASAS KEILTIZAMAN BERJAMAAH

TIDAK BOLEH MENGKAFIRKAN MUSLIM

لا نكفر مـســلمـا أقر بـالشـهـادتـيـن و عمل بـمقـتـضـاهـما و أدى الـفـرائض - برأى أو معصية - إلا * أقـر بكلمة الكفر * أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة * أو كذب صريح الـقرآن * أو فـســره على وجـه لا تحـتـمله أسـالب اللغة العـربية بـحـال * أو عمل عملا لا يـحـتمـل تـأويـلا غـيـر الكفر

“ Kita tidak mengkafirkan seorang muslim yang berikrar dengan dua kalimah syahadah, malaksanakan tuntutan - tuntutan keduanya dan menunaikan perkara fardhu dengan berdasarkan pendapat dan maksiat yang dilakukannya . Melainkan :

- Ia berikrar dengan mana - mana kalimah kekufuran .

- atau ia menginkari suatu yang pasti dalam ugama .

- atau ia mendustai ayat Al quran yang terang dan jelas .

- atau ia menafsirkan Al quran dengan penafsiran yang tidak bertepatan dengan uslub bahasa arab .

- atau ia beramal dengan amalan yang tidak ada perkiraan lain kecuali kufur ”.

ULASAN .

Kafir mengkafir adalah fenomena ngeri yang memberi kesan mendalam terhadap kejernihan perpaduan ummah . Melontar tuduhan melulu , sipolan kafir dan sipolan kafir adalah jenayah besar dalam Islam . ( mengkafirkan seorang muslim menyebabkan kufur kepada Allah )

من كفر مؤمنا فقد كفر و من لم يكفر الكافر فقد كفر و من شك فى كفر الكافر فقد كفر

( أو كما قال )

" Barangsiapa mengkufurkan mu'min maka sesungguhnya ia kafir dan barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka sesungguhnya ia kafir dan barangsiapa syak pada kekufuran orang kufur maka ia kafir . "

Seseorang muslim yang melakukan maksiat tidak sepantasnya dituding kafir kepadanya melainkan maksiat itu tiada ta'wil lain melainkan kufur . Seperti sembah berhala. Kerana maksiat , selama mana tidak sampai keperingkat syirik , masih terbuka pintu keampunan buatnya .

Muslim menjadi kufur apabila :

1. Mengaku kafir dan mengutarakan kalimah - kalimah kufur dalam keadaan sedar .

2. Menginkari perkara yang pasti dalam ugama . seperti menginkari wajib solat ,haram zina dan sebagainya .

3. Mendustai lafaz makna qurani yang jelas , seperti menginkari nabi - nabi yang disebut oleh Allah dalam quran secara jelas seperti Nabi Allah Ibrahim , Isa , Musa dan lainnya ( A’laihimus Solatuwassalam )

4. Tafsir yang bhatil .

- menghalalkan yang haram
- mengharamkan yang halal

Firman Allah swt .

و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حـلال و هذا حرام لتفـتروا على الله الكذب إن الذين يفـترون على الله الكذب لا يـفـلـحـون

“ Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut - sebut oleh lidahmu secara dusta " ini halal dan ini haram " untuk mengada - adakan kebohongan terhadap Allah . Sesungguhnya orang yang mengada - adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung ."

( An Nahl 116 )

5. Beramal dengan amalan yang tiada ta'wil lain melainkan kufur . seperti lari kepada golongan kuffar dan menolong mereka untuk menentang Islam .

Firman Allah swt .

يأ يـها الذين ءامنوا لا تتخـذوا الـيـهود و الـنـصـرى أولـيـاء بعـضـهم أولـيـاء بـعـض ومن يتولهم منكم فإنـه منهم إن الله لا يهـدى الـقـوم الـظـالمـيـن .

" Hai orang - orang beriman , janganlah kamu mengambil orang - orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin - pemimpin mu . Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka . sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang - orang dholim . "

( Al Maidah 51 )

PENUTUP .

Usul dua puluh adalah tasawwur menyeluruh mengenai Islam yang perlu difahami oleh setiap Individu Muslim. Memahami Islam secara menyeluruh adalah suatu tuntutan yang mesti ditunaikan oleh setiap anggota gerakan Islam supaya mereka benar - benar mampu menggerakkan jentera Jamaah Islam tanpa mengalami kepincangan ketara samaada peribadi atau Jamai'e .

Sentuhan usul dua puluh .

-Kesyumulan Islam
-Sumber asasi bagi hukum - hukum Islam
-Hakikat iman
-Siasah Syari'yyah
-Masaalah khilafiah
-Perkara - perkara bidaah
-Martabat orang - orang soleh atau alim ulama'
-Bagaimana berinteraksi dengan quran dan sunnah
-Asas amal
-Memartabat ilmu dan fungsi aqal
-Isu kafir mengkafir .

Memahami secara mendalam usul dua puluh ini , akan merungkai kekusutan dalam Jamaah , menyelesaikan masaalah dan meredakan ketegangan .

Pengamatan.

Agar kita dapat membina kefahaman yang jelas dan shohih terhadap Islam Justeru ia asas yang paling penting dalam penglibatan kita dengan Jamaah Islam . Waspadalah dengan satu peringatan tegas dari tuhan Qadhi Rabbul Jalil .

Segolongan manusia mendapat petunjuk dan segolongan lagi lebih berhak menerima kesesatan .

( فـريـقـا هـدى و فـريـقـا حـق عـلـيـهم الـضـلالـة )

Manusia terbahagi kepada dua golongan :

Yang dapat Petunjuk

و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الـمحسنيـن

“ Dan orang yang bermujahadah di jalan kami nescaya kami akan menunjukkan jalan - jalan kami dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang berbuat baik”

( Al Ankabut 69 )

Yang Sesat .

إنـهم اتـخذوا الشـياطيـن أولـيـاء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون

“ Sesungguhnya mereka mengambil syaitan - syaitan sebagai pemimpin selain Allah dan mereka menyangka mereka mendapat petunjuk”

( Al A’raf 30 )

Demi memastikan kita dapat mengenderai ‘ kefahaman ’ ini , secara objektif Al Imam Hassan Al Banna turut meletakkan matlamat yang ingin dicapai .
[1]

1. Pemulihan ( pembersihan) Jiwa ( اصلاح النفس)

2. Pembentukan rumahtangga muslim ( تكوين البيت المسلم )

3. Membimbing masyarakat ( ارشـاد المجتمع )

4. Menyeru pemerintah supaya melaksanakan syariat Allah dengan segala kebijaksanaan dan adab susila Islam . ( دعوة الحكومة لتطبيق شرع الله )

5. Daawah kearah kesatuan Islam . ( الدعوة إلى الوحدة الإسلامية )

[1] Lihat Fahmul Islam oleh Jumuah Amin Abd. Aziz .

Tuesday, June 27, 2006

Kertas Kerja ( 019 / siri Kesembilanbelas )
RUKUN BAIAH ASAS KEILTIZAMAN BERJAMAAH

PERANAN AQAL DAN SYARA'

و قد يتـناول كل من النظر الشرعى و النظر العقلى ما لا يدخل فى دائرة الآخر و لكنهما لن يختلفا فى القـطعى فلن تصـطـدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة و يؤول الظـنى منهما ليتفق مع القطعى فإن كانا ظنييـن فالنظر الشرعى أولى بلإتباع حـتى يثبت العـقـلى أو يـنـهـار

" Terkadang masaalah menurut pengamatan syara' dan pengamatan aqal tidak boleh diselaraskan antara satu sama lain , akan tetapi kedua - duanya tidak akan bercanggah dalam perkara yang putus dan menjadi kenyataan . Pertembungan juga tidak akan berlaku antara hakikat ilmiah yang shohih dengan kaedah syara' yang thabit . Perkara dhonni ( tidak putus ) dari sudut aqal dan syariat , boleh diselaraskan supaya bertepatan dengan hakikat yang telah putus . Jika sekiranya pandangan akal dan syariat ( dalam satu - satu perkara ) masih dhonni maka pandangan syariat terlebih utama diikuti sehinggalah sabit pandangan aqal ( dapat buktikan hakikat ) atau ia menjadi gugur . "

ULASAN .

Aqal dan syara' adalah dua bidang yang adakalanya berbeza pengamatan dan tidak boleh diselaraskan seperti soal - soal ghaibiat ( perkara perkara ghaib : syurga , neraka, dosa , pahala , malaikat dan sebagainya kerana ia di luar bidang aqal untuk mengamatinya . ) Namun dalam perkara yang putus ( jelas ) dan telah menjadi kenyataan, tidak akan berlaku percanggahan antara keduanya ( aqal dan syara' ) seperti keimanan kepada Allah sebagai tuhan yang satu dan berkuasa penuh ke atas semua makhluk .

Pertembungan juga tidak berlaku antara hakikat ilmiah yang shohih dengan kaedah syara' yang thabit seperti peringkat kejadian dan pertumbuhan janin dalam perut ibu . Sementara perkara yang tidak diputuskan oleh syara' dan tidak pula oleh aqal , boleh diselaraskan supaya ia bersesuaian dengan perkara - perkara yang bersifat qati'e (putus)

Jika penyelarasan itu gagal ( ertinya aqal dan syara' tetap tidak putus dalam satu - satu perkara ) maka terlebih utama kepada kita mengikut syara' sehinggalah aqal dapat memutuskannya ( jelas dan berbukti ) atau pengamatan aqal yang dhonni ( tidak putus ) itu tidak digunakan lansung .

Nokhtah ini memberi erti bahawa aqal , sungguhpun diberi ruang luas untuk mengkaji dan melakukan eksperimen namun kemampuannya tetap terhad dan tidak bersifat mutlak. Sementara syara' , dimana Al quran menjadi sumbernya adalah suatu yang mutlak justeru Al quran bukan buku teori sebagaimana buku - buku lain tetapi ia adalah kitab hidayah .

Allah berfirman :

فمن اتبع هداى فـلا يضـل و لا يشـقى و من أعـرض عن ذكرى فـإن له معيشـة ضـنكا و نحشـره يوم القيامة أعـمـى

" Maka barangsiapa yang mengikut petunjukku ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. dan barangsiapa berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami kan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta . "

( Taaha 123-124 )

Mereka yang hanya menggunakan khidmat aqal dalam semua perkara tanpa merujuk kepada kepastian syara' seperti golongan Aqlaniyyah ( عـقـلانـيـة ) boleh menjerumuskan mereka ke lembah kekufuran .

Seperti peristiwa Isra' dan mikraj , dikaji dengan aqal dari sudut peristiwanya , apabila mereka merasa tidak logik lalu mereka menafikan peristiwa agong itu . ( Maka penafian mereka samalah dengan penafian Abu Lahab dan Abu Jahal terhadap peristiwa Agong ini . )

Penggunaan aqal jangan disalah pakai . Aqal mempunyai ruang bidang laksana fius yang hanya boleh menerima kadar aliran elektrik dalam had atau watt yang tertentu sahaja . Melebihi kadar yang ditetapkan , akan mengundang malang yang tak berkesudahan .

Keghairahan berteori dan mengeluar hasil pandangan janganlah lari dari paksi Al quran sedang ia dibenarkan seluas - luasnya dalam perkara yang izinkan syara' . Seperti teori pertanian , pengairan dan seumpamanya .

Antara penyalahgunaan aqal , apabila menentukan nasib atau masa depan gerakan Islam ( Gerakan yang berusaha meninggikan syiar Allah ) sebagai masa depan yang gelap dengan hanya berpandu kepada teori politik dan tanggapan prejudis tanpa merujuk kepada janji - janji Allah yang pasti . Sedang Allah telah berfirman :

وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفـاسقون .

“ Dan Allah telah berjanji kepada orang - orang yang beriman diantara kamu dan orang - orang yang mengerjakan amalan soleh bahawa Dia sungguh - sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka ugama yang telah diredhoiNya untuk mereka dan Dia benar - benar akan menukar keadaan mereka , sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa . Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku . Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu , maka mereka itulah orang - orang yang fasiq ”

( An Nuur 55 )

Kertas Kerja ( 019 / siri ke Lapanbelas )
RUKUN BAIAH ASAS KEILTIZAMAN BERJAMAAH.

HIKMAH : SUATU YANG HILANG


و الإسـلام يـحـرر الـعـقـل و يـحـث عـلى الـنـظـر فى الكون ويرفع قـدر الـعـلم و الـعـلـمـاء و يرحـب بالـصـالح الـنافع من كل شـئ و الـحكـمـة ضـالـة الـمؤمن أنى وجـدهـا فهو أحق الـنـاس بـهـا

" Islam membebaskan akal , menggalakkan pengamatan terhadap alam sekitar dan memartabatkan kedudukan ilmu dan ulama' serta mengalukan - alukan kebaikan yang membawa manafaat . ( Al hikmah adalah suatu yang hilang dari orang mu'min , barang siapa mendapatinya maka ialah yang terlebih berhak memilikinya
[1])."

ULASAN .

Islam bukan ugama yang jumud atau beku . Sebaliknya Islam adalah ugama yang memartabatkan ilmu dan para ilmuan ( ulama' ) . Justeru itu Islam tidak memenjarakan aqal manusia sebaliknya Islam membebaskan aqal agar ia dapat mengamati tanda - tanda keagongan Ilahi yang terpahat pada wajah alam semesta ini .

Bertitik mula dari situ , aqal akan bebas dari belenggu kejahilan , khurafat dan nifaq . Aqal adalah satu jentera berat ( automotif ) yang berfungsi mengendali kesempurnaan insani . Jua sebagai cahaya fluorescence untuk mengesan kepalsuan dan kebatilan .

Aqal yang bebas akan meneliti dan mengkaji sekaligus menerokai lautan ilmu agar ianya bermanafaat untuk ketamaddunan manusia yang tunduk dan akur terhadap keagongan Ilahi serta menyelamatkan manusia dari sumpah kebodohan dan kebejadan .

Firman Allah swt .

قـل هل يسـتوى الذين يعـلـمون و الذين لا يـعلـمون إنـما يتذكر أولوا الألبـاب

" Katakanlah , adakah sama orang - orang yang mengetahui dengan orang - orang tidak mengetahui sesungguhnya orang - orang yang beraqallah yang dapat menerima pelajaran. "

( Az Zumar 9 )

يـرفع الله الذيـن ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجـات و الله بـما تعملون خبـير

" Allah akan meninggikan orang - orang yang beriman di antaramu dan orang - orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darajat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ."

( Al Mujadalah 11 )

Setiap peribadi Muslim dimana jua posisinya dalam masyarakat mestilah berilmu terutamanya ilmu - ilmu fardhu ain lantaran ilmu - ilmu inilah yang akan memimpin amal. Tanpa ilmu , seseorang yang beramal akan menjadi sesat sementara berilmu tanpa amal pula adalah sia - sia .

Menyedari persaingan di era informasi kini , kita tidak seharusnya berbangga dengan kegemilangan sejarah lampau semata - mata , tetapi kaku untuk membina sejarah gemilang di masa depan .

Saingan yang wujud , memaksa kita membangunkan aqal dari tidur yang lama untuk kembali menguasai suasana ( yang sekian lama dikuasai oleh kuffar antarabangsa ) dengan mempelajari , mengkaji dan memiliki sarana - sarana yang membantu kekuatan ummah seperti teknologi modern dan kuasa politik .

Zaman untuk membincangkan darah nyamuk najis atau tidak telah lama berlalu , malah kini semua pihak harus meredakan khilaf dalam persoalan furu' dengan menumpukan kepada suatu persoalan yang lebih besar demi maslahah ummah keseluruhannya seperti menumbangkan kuasa thoghut dan sekular , serentak itu di daulatkan syariat Islam secara menyeluruh .

و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الأخـرة من الـخـسرين

" Dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup, maka ianya tidak diterima dan kelak di akhirat ia terdiri daripada golongan orang - orang yang rugi"

( Al Imran 85 )

[1] Riwayat At Tarmizi

Friday, June 23, 2006

TAWASSUL

Apa maksud tawassul?
Adakah bertawassul dengan nabi s.a.w. dianggap syirik atau tidak?

Jawapan :

Dari sudut bahasa, kalimah at-Tawassul bermaksud mengambil satu jalan untuk sampai kepada sesuatu.

Adapun dari segi Syara’, ia bermaksud; mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan mentaatiNya, beribadah kepadaNya, mengikuti para Nabi dan RasulNya dan dengan apa sahaja amalan atau cara yang disukai Allah dan diredhaiNya.

Firman Allah :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadaNya (dengan mematuhi perintahNya dan meninggalkan laranganNya); dan berjuanglah pada jalan Allah (untuk menegakkan Islam) supaya kamu beroleh kejayaan”.

(Al-Maidah; 35)

Tawassul ada yang disepakati oleh para ulamak dan ada yang diikhtilafkan.

Tawassul yang disepakati oleh ulamak akan keharusannya –malah digalakkan melakukannya- ialah :

a) Tasawwul dengan nama Allah dan sifatNya
b) Tawassul dengan amal soleh
c) Tawassul dengan doa orang soleh

Tawassul melalui cara-cara di atas telah disepakati oleh para ulamak dan tidak ada ulamak yang mempertikainya.

Adapun jenis tawassul yang diiktilafkan ialah bertawassul kepada Allah (iaitu berdoa kepadaNya) dengan kemuliaan atau kemegahan zat salah seorang dari hambaNya.

Contohnya; bertawassul dengan zat Nabi atau mana-mana orang soleh untuk memohon suatu hajat dari Allah. Para ulamak dalam menjelaskan hukum tentangnya ada beberapa pandangan :

a) Pandangan yang mengharamkan secara keseluruhannya iaitulah pandangan Imam Ibnu Taimiyyah, Syeikh Nasiruddin al-Albani, Syeikh Bin Baz dan yang sealiran dengan mereka.

Mereka berpandangan tawassul sedemikian adalah tidak harus dan bid’ah kerana tidak disebut oleh al-Quran dan tidak pernah diamalkan oleh Nabi s.a.w..

Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang tawassul sahabat dengan Nabi s.a.w. maka maksudnya ialah tawassul dengan doa baginda, bukan dengan zatnya.

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah; “Lafaz tawassul dikehendaki maknanya dengan tiga perkara :

Pertama : bertawassul kepada Allah dengan cara beriman kepada Rasulullah s.a.w. dan mentaati baginda.

Kedua : bertawassul dengan doa dan syafaat baginda

Kedua-dua bentuk tawassul di atas telah disepakati keharusannya oleh ijmak ulamak. Siapa mengingkarinya ia adalah kafir dan murtad. Ia diminta supaya bertaubat. Jika enggan bertaubat, hendaklah dibunuh.

Ketiga: tawassul dengan makna bersumpah kepada Allah dengan zat Rasulullah s.a.w. atau memohon kepada Allah dengan zat baginda.

Tawassul yang ketiga ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sama ada ketika baginda masih hidup atau setelah baginda mati, sama ada di sisi kubur baginda atau di sisi kubur orang lain”.

(Lihat; at-Tawwasul wa al-Wasilah, al-Imam Ibnu Taimiyyah).

b) Pandangan yang mengkhususkan keharusan dengan Nabi s.a.w. sahaja, yakni harus bertawassul dengan Nabi s.a.w., namun dengan orang lain (termasuk para sahabat, wali-wali Allah dan sebagainya) adalah tidak harus.

Pandangan ini diambil dari Imam Izzuddin Ibnu ‘Abdissalam. Beliau berdalilkan sebuah hadis yang menceritakan :

“Seorang lelaki yang buta matanya datang kepada Nabi s.a.w., lalu ia berkata; ‘Ya Rasulullah! Berdoalah kepada Allah supaya Dia menyembuhkan mataku’. Lalu Rasulullah menyuruhnya mengambil wudhuk, menunaikan solat dua rakaat dan seterusnya berdoa seperti di bawah :

اللَّهُمَّ إني أسألُكَ وأتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيّ الرَّحْمَةِ صلى اللّه عليه وسلم، يا مُحَمَّدُ! إني تَوَجَّهْتُ بكَ إلى رَبّي في حاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لي، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فيّ

“Ya Allah! Aku bermohon dan bertawajjuh kepadaMu dengan nabiMu Muhammad, nabi rahmat. (Aku telah meminta kepadanya (yakni kepada Muhammad);) ‘Ya Muhammad! Sesungguhnya aku bertawajjuh kepada Tuhanku dengan kemuliaanmu bagi hajatku ini supaya Ia menunaikannya untukku’. Ya Allah! Berilah syafaat kepadanya untukku”.

(Riwayat Imam at-Tirmizi dan al-Hakim. Menurut Imam at-Tirmizi, hadis ini adalah hasan soheh).

c) Pandangan yang mengharuskannya secara mutlak, iaitu harus bertawassul sama ada dengan kemegahan zat Nabi Muhammad atau orang-orang soleh yang lain. Pandangan ini diutarakan oleh Imam as-Subki.

Antara dalilnya ialah; riwayat oleh Imam Ibnu Syaibah dari Malik ad-Dar dengan sanad yang soheh –sebagaimana yang ditegaskan Imam al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul-Bari- yang menceritakan :

“Telah berlaku kemarau yang teruk pada zaman Umar r.a., lalu seorang lelaki pergi ke kubur Nabi s.a.w., lalu ia berkata; ‘Wahai Rasulullah! Mohonlah hujan (dari Tuhanmu) untuk umatmu kerana sesungguhnya mereka telah mengalami kemusnahan (kerana kemarau)’. Pada malamnya, lelaki itu bermimpi Rasulullah datang kepadanya dan berkata; “Pergilah kepada Umar, sampaikan salamku kepadanya dan khabarkan kepadanya bahawa mereka akan dikurniakan hujan (oleh Allah)”.

Menurut Imam Ibnu Hajar, lelaki tersebut bernama Bilal bin al-Harith al-Muzani dan beliau merupakan seorang sahabat.

(Rujuk; Fathul-Bari, juz. 3, hlm. 148 dan al-Isabah, juz. 3, hlm. 4).

Peristiwa di atas berlaku pada zaman Saidina Umar dengan diketahui oleh para sahabat termasuklah Umar sendiri dan tidak ada seorangpun di kalangan mereka yang mengingkarinya, menunjukkan bahawa ia adalah harus.

Adapun pandangan Imam Izzuddin yang mengkhususkan keharusan bertawassul seperti itu dengan Rasulullah s.a.w. sahaja, yakni tidak harus dengan orang lain, maka pandangan itu dapat dipertikaikan kerana tidak ada dalil yang menegaskan bahawa hal tersebut hanya khusus untuk baginda sahaja. Apabila tiada dalil khusus, maka kekallah ia dengan sifat umumnya.

Pandangan Imam as-Subki di atas disokong oleh Imam al-Alusi, Syeikh Zahid al-Kauthari, Syeikh Muhammad Hasanin Makhluf (bekas mufti Mesir) dan lain-lain lagi. Syeikh Hasanin Makhluf dalam fatwanya menegaskan :

“Bertawassul dengan zat para Nabi dan orang-orang soleh dengan pengertian memohon syafaat dengan zat-zat mereka sebagai satu cara untuk memohon hajat kepada Allah kerana melihat kepada hampirnya mereka dan mulianya mereka di sisi Allah seperti dengan seorang itu berkata; ‘Ya Allah! Sesungguhnya aku bertawassul kepadamu dengan NabiMu atau dengan si fulan hambaMu yang soleh agar Engkau menunaikan hajatku atau mengurniakan rezki kepadaku, atau menyemuhkan penyakitku’, maka tawassul sebegini atau seumpamanya adalah harus dan tiada apa yang menegahnya”.

Kesimpulan

Bertawassul dengan Nabi s.a.w. jika dengan makna mencari wasilah/jalan kepada Allah dengan cara beriman kepada baginda s.a.w. dan mentaatinya atau dengan makna memohon hajat kepada Allah dengan doa dan syafaat baginda (ketika hayatnya), maka tawassul sebegini adalah harus dengan ijmak para ulamak.

Adapun bertawassul dengan makna memohon kepada Allah dengan menyebutkan zat atau kemuliaan baginda (selepas kewafatannya), maka ia diikhtilafkan di kalangan ulamak. Masing-masing dengan hujjah yang tersendiri.

Hal ini dijelaskan juga oleh Imam Hasan al-Banna dalam Usul al-‘Isyrinnya; “Berdoa jika diiringi dengan bertawassul kepada Allah dengan salah seorang dari makhluknya merupakan perkara khilaf dalam masalah furu’ dalam cara berdoa dan ia bukan tergolong dalam masalah-masalah aqidah”.

Namun demikian, jika kita dapat mengambil sikap yang mengeluarkan kita dari khilaf itulah yang terbaik.

Wallau a’lamu bisshawab.

Disediakan oleh :
Lajnah Tarbiyyah dan Kepimpinan
Dewan Pemuda PAS Pusat.

Tuesday, June 20, 2006

AWASI
PERANCANGAN LICIK
UNTUK MENGHINA ISLAM
Pihak berwajib wajar mengambil tindakan segera agar pihak pengeluar dan penjual bola ini diambil tindakan untuk menjaga kesucian agama Islam .
Malah ummat Islam diingatkan agar tidak menggunakan bola yang mempunyai kalimah Allah ini .

Kertas Kerja ( 021 )

PEMUDA & PEMUDI : AGENDA PERUBAHAN
SATU TINJAUAN DARI SIRAH RASULULLAH SAW.

MUQADDIMAH .

Sunnah Perubahan :

Keadaan / suasana ( merangkumi politik , social , ekonomi dll ) pasti akan berubah .

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“ Jika kamu (dalam peperangan Uhud) mendapat luka (tercedera), maka sesungguhnya kaum (musyrik yang mencerobohi kamu) itu telah (tercedera juga dan) mendapat luka yang sama (dalam peperangan Badar). Dan demikian itulah keadaan hari-hari (dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan), kami gilirkan dia antara sesama manusia, (supaya menjadi pengajaran) dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman (dan yang sebaliknya), dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati Syahid. Dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.”

Ali Imran : 140

Peranan Islam dan ummatnya ( khasnya pemuda & pemudi ) ialah memimpin perubahan

1 : Penegasan ini dapat dilihat dalam lembaran sirah Rasulullah saw. dan Para Sahabat melalui ucapan Rubaei bin Amir rha. kepada panglima Rustam :

إِنَّ اللهَ ابْتَعَثَناَ لِنُخْرِجَ مَنْ شَاْءَ مِنْ عِباَدَةِ الْعِباَدِ إِلىَ عِباَدَةِ رَبِّ الْعِباَدِ وَ مِنْ جَوْرِ اْلأَدْياَنِ إِلىََ اْلعَدْلِ اْلإِسْلاََمِ وَ مِنْ ضِيْقِ اْلدُّنْياَ إِلىَ سِعَتِهاَ وَ اْلآخِرَةِ

“ Sesungguhnya Allah swt. telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan sesiapa yang mahu Dari perhambaan sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Tuhan Hamba Dari kedholiman ideology ciptaan manusia kepada keadilan Islam Dari dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat ”

Inilah 3 Program utama Bagi Proses Perubahan yang dibawa oleh Nabi saw. Kerana sebelum itu : Manusia terperangkap dalam period Jahiliyyah yang :

Ø Mengabdi diri sesama mereka
Ø Menganut agama ciptaan mereka sendiri
Ø Terbelenggu dalam fikrah Madiyyah

2 : Nabi saw. sendiri ada menegaskan :

أُمِرْتُ أَنْ أُقاَتِلَ اْلناَّسَ حَتَّى يَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ُوَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَ يُقِيْمُوا اْلصَّلاَةَ وَ يُؤْتوُا الزَّكاَةَ فَإِذاَ فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنيِّ دِماَءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ اْلإِسْلاَمِ وَ حِساَبُهُمْ عَلى اللهِ تعالى .

رواه البخاري و مسلم

“ Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehinggalah mereka menyaksikan bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammmad adalah pesuruh Allah , mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat . Apabila mereka menunaikan yang sedemikian itu , maka terpeliharalah darah dan harta mereka daripadaku kecuali apa yang telah menjadi hak bagi agama Islam sementara persoalan hati mereka terserah kepada Allah swt.”

Orientasi dakwah dan perjuangan Nabi saw. adalah :

Memerangi dan Merubah manusia

Ø dari Syirik kepada Tauhid ( syahadah )
Ø dan mengabdikan diri kepada Allah ( solat )
Ø serta membina hubungan sesama manusia ( zakat )

Sebelum itu manusia hidup :

Ø Tanpa Aqidah ( keyakinan )
Ø Tanpa Ibadah ( pengabdian )
Ø Tanpa Akhlak ( silaturrahim )

* Justeru itu Is
lam agama yang memimpin perubahan dari : ( bila dan dimana sekalipun )

1. Jibayah ( kebendaan ) kepada Hidayah ( petunjuk )
2. Bidaah ( ciptaan manusia ) kepada Syaria’h ( perundangan Ilahi )
3. Kufur ( ingkar ) kepada Iman ( yakin )
4. Jahiliyyah kepada Islam
5. Bhatil kepada Hak
6. Dosa kepada pahala
7. Neraka kepada Syurga
8. Mungkar kepada makruf
9. Hamba kepada Tuan
10. Dijajah kepada Kedaulatan
11. Diperintah kepada Memerintah

Pemuda dan pemudi pula menjadi Top Agent terhadap perubahan – perubahan tersebut . Pemuda/I adalah asset ummah dan ia merupakan Institusi utama untuk menggerakkan ummah ke arah melaksanakan aspirasi perubahan tersebut .

Kekuatan tenaga , kecerdasan minda dan ketinggian semangat meletakkan pemuda di saf hadapan perjuangan ( di bawah kepimpinan Ulama ).

Memprogramkan pemuda/I antara agenda baginda Rasul saw. dalam menggerakkan dakwah dan mengibar panji Islam di mukabumi Allah ini .

Generasi awal yang telah berkorban tenaga dan nyawa untuk mengemudi misi dan visi risalah As Samawiah juga terdiri dari golongan pemuda . malah Rasulullah saw. sendiri ketika ditabal sebagai seorang Rasul akhir zaman adalah seorang pemuda yang berusia 40 tahun . ( suatu usia yang sempurna sebagai seorang pemuda )

Sabda Rasulullah saw.

أُوْصِيْكُمْ بِالشَّباَبِ خَيْراً فَإِنَّهُمْ أَرِقُّ أَفْئِدَةً لَقَدْ بَعَثَنِيَ الله ُبِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ فَحَاْلَفَنِي الشَّباَبُ وَ خَاْلَفَنِي الشُّيُوْخُ

“ Aku berwasiat kepada kamu supaya menanggapi pemuda dengan sebaik mungkin kerana sesungguhnya mereka memiliki jiwa yang mudah dibentuk ( lembut dan unik ) Sesungguhnya Allah telah mengutusiku dengan agama yang lurus lagi toleransi lalu aku telah dibantu kukuh oleh para pemuda sedang orang – orang tua menyanggahiku .”

KEPENTINGAN PEMUDA - PEMUDI UNTUK BERGANDINGAN DALAM MENGGERAKKAN DAKWAH DAN MENEGAKKAN AD DEEN

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana."

At Taubah : 71

Ø Perjuangan Islam pimpinan Rasululllah saw. mempunyai senarai panjang penglibatan pemudi – pemudi yang turun ke padang membantu perjuangan . Nama – nama seperti Sofiyyah rha. , Asma’ binti Abu Bakar rha. , Aisyah rha, Fatimah Az – Zahra’ rha.
[1] dll adalah tunggak utama di belakang para pejuang dengan peranan mereka masing – masing.

Bukan sahaja sebagai jururawat di medan perang , tetapi juga sebagai benteng/kubu yang kuat di sempadan untuk mempertahankan kedaulatan Islam . Malah mereka berfungsi juga sebagai guru dan pendakwah gigih untuk menyebar maklumat dan kefahaman Islam kepada ummah khasnya golongan wanita .

Ø Gandingan pemuda – pemudi adalah satu penguasaan kepada dua sayap perjuangan ini untuk menggerakkan dakwah dan menegakkan Ad deen . Sebagai contoh di negara kita yang turut mengambil pendekatan pilihanraya (Muwajjahah Silmiyyah – pendekatan aman sebagai salah satu wasilahnya) untuk mendaulatkan Syaria’h Islamiyyah .

Perlu difahami bahawa pengundi wanita jauh mengatasi pengundi lelaki . Justeru itu , untuk menjayakan hasrat menegakkan Ad deen , gerakan dakwah menyeluruh , merangkumi dua golongan pengundi ini mesti dijana secara bersepadu dengan gandingan mantap pemuda & pemudi

Gandingan ini tidak terhenti setakat gandingan tenaga , tetapi juga fikrah , kepimpinan dan suara .Seperti menghadapi kes tohmahan musuh kononnya Islam / PAS mendikriminasikan wanita , selain ulama’ dan pemuda membela dan menjawab pertuduhan jahat itu , sewajarnya muslimat/pemudi bersuara menjelaskan kedudukan mereka dan bagaimana mereka ditanggapi dalam Jamaah Islam . Ini lebih berkesan .

Ø Baginda Rasul saw. semasa mengatur strategi hijrah , disaat musuh juga mengatur strategi untuk menggagalkan hijrah malah bertekad untuk membunuh Rasulullah saw. , baginda telah menggunakan khidmat gandingan mantap pemuda & pemudi demi menjayakan hijrah baginda saw. , justeru berjayanya hijrah bererti berjayanya proses menegakkan Daulah Islamiyyah / Ad Deen

Baginda telah memerintahkan seorang pemuda bernama Ali Karrramallahu wajhah untuk mengambil ranjang Rasulullah saw. dimalam hijrah guna melengah – lengahkan pergerakkan kuffar Musyrikin sementara seorang pemudi yang bernama Asma’ binti Abu Bakar rha. pula diarah untuk menghantar bekalan makanan dan maklumat terkini kepada baginda dikala baginda bersembunyi seketika di gua Thur.

Ø Kisah - kisah ini nampak simple pada riwayatnya tetapi sangat menggerunkan pada perlaksanaannya . Ia memerlukan keberanian dan pengorbanan yang tinggi . Ini adalah simbolik perlunya gandingan mantap pemuda – pemudi di sepanjang zaman untuk menggerakkan Dakwah dan menegakkan Ad Deen .

PERSIAPAN DAN KUALITI DIRI YANG PERLU DIPERLENGKAPKAN

Ø Memelihara Aqidah Imaniah dan Aqidah Perjuangan sehingga mampu menangkis segala syubhah dan helah aqidah yang dilontar oleh musuh

Yakin Islam menang dan mampu memerintah
Menanggapi Islam secara syumul
Bersedia untuk mendepani segala cabaran ( mehnah )

Ø Tingkatkan kesedaran Thaqafah ( knowledge ) guna menghadapi serangan pemikiran yang kian sengit dan mencabar

Memahami pengertian & fungsi secular , nasionalis , dictator dsbnya.
Bijak membaca suasana – untuk menterjemah gerakerja dengan tepat
Memahami sunnah perjuangan – yang penuh dengan Tribulasi
[2]
Mampu memenuhi keperluaan ummah semasa
Miliki daya intelektual tulen yang tidak boleh dibeli dengan material .
Mempunyai pandangan yang jauh serta wawasan yang membina .

Ø Bergabung dengan Gerakan dan kepimpinan Islam serta komited dengan aktivitinya .

Menyertai ( intima’ ) dengan Jamaah Islam . ( PAS )
Memberi sumbangan terbaik untuk Jamaah dan ummah
Menjadi agent/duta Jamaah dimana sahaja berada ( ex: kampus )

Ø Membina semangat jihad dan daya prihatin yang tinggi untuk mempertahankan Islam dan ummat dari konpirasi musuh – musuh Allah .

Berani bertindak menentang kedholiman & kebobrokan pemerintah
[3]
Peka terhadap isu yang memihak kepada kita utk. dimanafaatkan
Sensitiviti yang tinggi terhadap sikap musuh yang menghina Islam .
Sanggup berkorban dan sedia menerima risiko perjuangan

Ø Membentuk keperibadian ( syakhsiyyah Islamiyyah ) dan watak kepimpinan kontemporari yang mengekalkan prinsip Aqidah dan Akhlak Islamiyyah

Penampilan berkarisma dan berwibawa
Bebaskan diri dari pengaruh & sentimen negatif pd. watak kepimpinan
Telus , berlapang dada dan beramanah terhadap tugas dan peranan .
Menguasai dan memimpin keadaan / arus

Ø Kemahiran menguasai sarana perjuangan dan keupayaan menguasai pengaruh masyarakat .

Penguasaan dalam bidang IT
Menakluki arus media ( elektronik / cetak )
Menangani polemik masyarakat
Ada hubungan dengan individu berpengaruh dalam masyarakat .
Tidak meminggir diri dari arus perjuangan rakyat & semasa .
Memasang jaringan gerakkerja di peringkat nasional / internasional
Kemampuan memanafaatkan chanel – chanel utama untuk dakwah spt :

Ø Public speaker
Ø Public counselor dll.

PROSES PEMBENTUKAN PERIBADI PEMUDA/I
HASIL LENTURAN RASULULLAH SAW.

Proses pembentukkan peribadi pemuda – pemudi dilentur oleh Rasulullah saw . melalui Amal Islami yang merangkumi 3 kategori .

Amal Jamaei ( Harakah Islamiyyah )
Amal Ijtimaei ( Masyarakat )
Amal Fardi ( Individu )

Ø Amal Jamaei .
Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. membentuk satu kelompok usrah di rumah Arqam bin Abi Arqam sebagai proses pengkaderan , berasaskan :

1. Ukhuwwah Islamiyyah ( Persaudaraan Islam )
2. Tasawwur Amal Islami ( Kefahaman Gerakkerja Islam )
3. Tauziu’l Amal توزيع العمل ( Pengagihan tugas )
4. Bina’ Asy – Syakhsiyyah بناءُ الشخصية ( Membentuk perwatakan/keperibadian )

Jiwa yang soleh
Watak kepimpinan
Peribadi mujahid ( pejuang )

Pesanan Rasulullah saw. kepada Huzaifah Ibnul Yaman :

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ إِماَمَهُمْ

“ Kamu hendaklah beriltizam ( komited ) dengan Jamaah Ummat Islam dan pemimpin mereka .”

Riwayat : Bukhari dan Muslim

Ø Amal Ijtimaei .

Aktiviti social dengan membawa konsep :

1. At Ta’awun التعاون ( bertolong bantu dalam perkara baik & takwa )

2. At Tawasho التواصى ( berpesan – pesan dengan kebenaran dan kesabaran )

3. Ad Dakwatu Ilallah ( menyeru kembali kepada Allah swt. )

4. Al Amru bil makruf

5. An Nahyu A’nil mungkar

Berkata benar walau berhadapan dengan pemimpin yang dholim
Tegas dengan prinsip syara’

Ø Amal Fardi

Berpusat kepada agenda taqarrub kepada Allah swt .

1. Qiamulaill & Solat An Nawafil ( Solat sunat )
2. Fikir dan zikir )Al Mathurat dll (
3. Tilawatul quran

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا

Wahai orang yang berselimut!. Bangunlah sembahyang Tahajjud pada waktu malam, selain dari sedikit masa (yang tak dapat tidak untuk berehat), Iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu, Ataupun lebihkan daripadanya; dan bacalah Al-Quran dengan "Tartil".Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu wahyu (Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah) yang berat .

- Muzammil : 1 – 5

CABARAN – CABARAN SEMASA YANG DIHADAPI OLEH
GERAKAN MUDA/I DALAM MENGGERAKKAN DAKWAH

Serangan Pemikiran . ( Ghazwatul Fikri )

1. Sekularisasi Ilmu ( ilmu tidak berpaksi kepada iman )
2. Dualisme budaya ( membaratkan budaya timur )
3. Penyelewengan fakta sejarah
4. Melontar kekeliruan kepada ummah terhadap agama anutan mereka
5. Kristianisasi
6. Hinduraya
7. Faham pandang barat ( New world order )
8. Faham pandang timur ( spirit samurai )

( semua item di atas menjadi penghalang utama kepada arus dakwah yang digerakkan malah terus menyumbang kepada keruntuhan Aqidah yang parah )

Keruntuhan Moral

1. Pengaruhi budaya hedonisme
2. Penguasaan budaya porno
[4]

( item ini pula membentuk manusia yang berpaksikan nafsu dan lemah jiwa . Mereka menjadi sukar untuk memberi respon positif kepada dakwah yang tiba kepada mereka , justeru itu pergerakkan dakwah menjadi lembab dan mendatar )

Pemerintahan Secular Dictator .
[5]

1. Menggunakan seluruh instrument kerajaan untuk menyekat dakwah

2. Melacurkan undang – undang , menobatkan kekejaman ( ex : ISA )

3. Menyekat semua laluan dakwah seperti memilik negarakan semua masjid dan khutbah serta tidak mengeluarkan permit untuk ceramah umum .

4. Menggunakan kuasa polis untuk membantai rakyat dan menyeksa pejuang/pendakwah .

5. Mengugut dan menakutkan rakyat supaya menjauhi Harakah Islamiyyah

Cengkaman Rasa Putus Asa . kerana :
[6]

1. Dakwah mereka di tolak mentah
2. Terpaksa melalui tempoh yang terlalu lama untuk berjaya dalam dakwah
3. Cabaran terlalu getir dan terus muncul bertali arus
4. Sering menerima kegagalan dalam misi yang dilancarkan
5. Sokongan yang sangat minority secara berpanjangan

PERUBAHAN DALAM BENTUK BAGAIMANA
YANG PERLU DIBAWA OLEH PEMUDA/I

Pemuda – pemudi mesti menjadi arkitek mengawal proses perubahan yang berlaku kerana kita tidak mahu meruntuhkan jahiliyyah dan menegakkan jahiliyyah yang baru . Kita juga tidak mahu slogan taghyir ( perubahan ) hanya tinggal laungan dan slogan yang hampa .

Perubahan yang dilakukan bukanlah asas rekaan dan kajian tetapi mengikut acuan wahyu dan sunnah Rasulullah saw . Justeru itu , langkahan awal mestilah merubah persepsi umum masyarakat terhadap keupayaan Islam untuk memerintah di era sains dan teknologi .

Bentuk perubahan sedemikian boleh dilangsungkan dengan mengambil kaedah Muwajjahah Silmiyyah ( pendekatan aman ) dan mempelbagaikan wasilah serta methodology dakwah melalui usaha memanafaatkan semua ruang yang wujud dengan mencipta suasana untuk menguasai keadaan .

Sebagai cth . di Negara kita , kita mengambil pendekatan pilihanraya sebagai salah satu bentuk
[7] perubahan . Kita mempunyai hasil melalui pendekatan ini namun begitu kita tidak pernah beriman dengan pilihanraya .[8]

Pemuda – pemudi juga mestilah membawa satu bentuk perubahan yang mantap dan bersedia untuk mengambil alih ketuanan pentadbiran/pemerintahan negara dengan memikir dan mengkaji secara serious dari masa ke semasa untuk memenuhi keperluan semasa .

Langkah untuk memastikan usaha ini berjaya , beberapa tindakan asas mesti dilaksanakan seperti :

Ø Menguasai Niqabah ( jabatan ) yang menjadi instrument kerajaan

Ø Menyediakan tenaga upaya/pakar dalam bidang yang diperlukan untuk memerintah

Ø Membentuk Daulatun Nuwab ( Negara Bayangan )
[9]

Ø Melebarkan chanel dakwah di pelbagai peringkat

Ø Kelengkapan diri ( individu ) untuk turun menghadapi risiko perjuangan di tengah gelanggang dan bernafas panjang mengharungi badai perjuangan yang tiada penghujung .

Ø Memahami peranan yang mesti dilaksanakan dan mengetahui lokasi/medan operasi yang akan dijalankan agar tidak berlaku gejala over lap yang ketara dan pengabaian terhadap Fiqhul Aulawiyyat .
[10]

Sikap gopoh dalam tindakan membentuk perubahan sehingga mencetus adegan – adegan yang tidak rasional atau bercanggah dengan keputusan syura ummat islam adalah perkara yang mesti ditinggalkan oleh pemuda dalam merangka bentuk perubahan yang ingin mereka bawa .

JANGAN MEMETIK BUAH SEBELUM MASAK . LANTARAN ITU SABAR DAN TENANGLAH DALAM BERJUANG. ISTIQAMAH DALAM MENGGERAKKAN PERUBAHAN.

Pemuda/i Tidak selayaknya berpaling dari tanggungjawab perjuangan walau dalam apa alasan sekalipun . Penglibatan pemuda/I adalah antara denyutan nadi perjuangan . Apakah kita tergamak berpaling setelah kita menerima hidayah , sedangkan hidayah yang kita terima adalah melalui pengorbanan tenaga dan jiwa mereka terdahulu .

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudahpun didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah mati atau terbunuh). Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, (patutkah) kamu berbalik ( berpaling tadah )? Dan (ingatlah), sesiapa yang berbalik (menjadi kafir) maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun; dan (sebaliknya) Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur (akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu).

Ali Imraan : 144

[1] Mereka ini semua adalah mahasiswi – mahasiswi di Universiti of Rasulullah saw. yang dibentuk dan dilentur untuk menjadi tunggak utama perjuangan Islam bagi mewakili sayap kiri perjuangan tersebut.

[2] Sunnah perjuangan : Jauh perjalanan , sukar , dipenjara , dibuang daerah dan dibunuh .

[3] Tindakan yang sesuai dengan penampilan dan tahap upaya pemuda/I . Sekali – kali tidak layak berpeluk tubuh membiarkan mereka bermaharajalela dengan kedholiman dan kekejaman .

[4] di anggarkan 70% kandungan internet ialah pornografi . Menurut Buchanan International ( sebuah rumah penapisan ) terdapat 20 000 laman web lucah baru muncul setiap hari didunia .

Sumber : MASSA 7/10/00 – hlm. 18

[5] Pemerintahan secular adalah natijah kepada serangan pemikiran yang dihadapkan kepada Ummat Islam . Ianya berfungsi untuk membendung semangat beragama dan mematahkan hasrat pelaksanaan Daulah Islamiyyah .

[6] Seringkali rasa putus asa ini mendorong pendakwah muda bertindak gopoh melewati batas rasional dalam tindakan mereka dan membuatkan mereka dikuasai emosi bukan mereka yang menguasai emosi.

[7] Peringatan : Bukan satu – satunya tetapi hanya salah satu …

[8] membawa maksud kita tidak akan berhenti meneruskan agenda At taghyir sekalipun pilihanraya dan kemenangan kita di batalkan sebagaimana apa yang berlaku kepada FIS di Algeria .

[9] seperti memiliki hospital dan sekolah sendiri dll.

[10] Termasuklah sibuk buat kerja orang lain sedang tanggungjawab sendiri terabai .

Kertas Kerja ( 019 / siri ke tujuhbelas )
RUKUN BAIAH ASAS KEILTIZAMAN BERJAMAAH


AQIDAH DAN AMALAN HATI

و الـعقيدة أسـاس العـمل و الـعمل القلب أهم من عمل الـجـارحة و تحـصـل الـكـمال فى كليهما مطلوب شـرعـا وإن اخـتلفـت مـرتبتـا الطـلب


“ Aqidah adalah asas kepada amal dan amalan hati lebih penting daripada amalan anggota . Menghasilkan kesempurnaan kepada kedua - duanya dituntut syara' sekalipun berbeza martabat tuntutan itu ”

ULASAN . Keimanan atau keyakinan yang jitu kepada Allah swt. dan i'tiqad yang sah adalah asas kepada sebarang bentuk amalan . Amalan yang ditunaikan sekalipun teliti dan banyak , tidak memberi erti apa - apa justeru ia tertanggung di atas nilai aqidah . Allah telah mengumum perihal amalan orang - orang yang kufur ( rosak aqidahnya . )

و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هـباء منثورا

" Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan , lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan "

( Al Furqan 23 )

و من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك أصحاب الـنار هم فيها خالدون

" Dan barangsiapa dikalangan kamu yang berpaling dari ugamanya , lalu ia mati dalam kekafiran , maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni api neraka , mereka kekal di dalamnya . "

( Al Baqarah 217 )

Baginda Rasul saw. dalam orientasi membentuk kader perjuangan ini terlebih dahulu menusuk masuk nilai aqidah kepada para sahabatnya . Berasaskan kekuatan aqidah yang sedia terbentuk itulah Rasulullah saw menyusun strategi pelaksanaan syariat secara menyeluruh mengikut agenda Ilahi. Ammar bin Yaser , Bilal bin Rabah dan lain - lain sahabat rhm. telah membuktikan ketahanan aqidah mereka dan perkembangan gerakan jua amal Islami menyaksikan orang - orang yang telah teruji ini menjadi terajunya .

Kekuatan aqidah mendorong amalan yang berterusan sekalipun melintasi zon - zon sukar dan mencabar . Tidak dinafikan , zaman yang penuh fitnah dan mehnah ini memungkinkan amal Islami dikepung dan terdedah kepada bahaya pemupusan . Dalam kehidupan seharian manusia modern , peruntukkan waktu untuk amal Islami adalah peruntukan yang paling minima . Sebahagian besarnya dilangsaikan untuk kepentingan dunia dan perut .

Aqidahlah yang memainkan peranan sebagai pendesak untuk merealisasikan amal Islami. Seseorang yang beramal banyak tanpa aqidah , amalnya binasa dan orang yang tidak beraqidah umumnya tidak beramal .

Amalan hati .

Suatu realiti pula bahawa amalan hati adalah sepenting - penting amalan dengan tidak menafikan pentingnya amalan - amalan anggota kerana hati ibarat ' ibu sawat ' dalam tubuh manusia yang menguasai amalan anggota - anggotanya .

Rasulullah saw. bersabda:

ألا و إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب

" Ketahuilah bahawa pada jasad itu ada seketul daging , apabila baik ia maka baiklah seluruh jasad dan apabila rosak ia maka rosaklah seluruh jasad . Itulah hati. "

( Bukhari dan Muslim )

Hadis ini adalah isyarat bahawa baik buruknya amalan anggota bergantung kepada baik buruknya pula hati seseorang . Jika hatinya sejahtera tanpa cela, melainkan kecintaan yang tinggi kepada Allah dan senantiasa takut terjebak dalam kemunkaran maka secara automatik anggotanya pula menjadi sejahtera dari kecelaan .
[1]

Allah swt berfirman .

قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها

" Sesungguhnya telah beroleh kejayaanlah orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya . "

( Asy Syams 8-9 )

Amalan hati ialah ialah membentuk dan membersihkan hati dengan dihiasi pula oleh sifat - sifat mahmudah seperti :

1. ذكر الله mengingati Allah
2. اتق الله takut kepada Allah
3. الصبر و المصابرة Sabar menghadapi kesukaran dan desakan nafsu
4. القناعة memadai dengan kurniaan Allah
5. الشكر syukur dengan pemberian Allah
6. الرضا redho terhadap qadha dan qadar Allah .
7. المجاهدة melawan keinginan nafsu
8. المحاسبة menghisab dan menginsafi diri
9. المعاقبة menghukum diri kiranya melakukan dosa
10. التوبة memohan ampun yang berterusan dari Allah

Amalan -amalan hati ini merupakan kesaktian individu muslim yang mampu mengubati barah hati yang bakal menjerumuskan sesorang itu kelembah neraka Jahannam .

Tanda -tanda ' Barah hati ' :
[2]

1. اتباع المتشابهة من القرآن
( mengikut ayat - ayat kesamaran untuk mencetus fitnah )

فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلا الله

" Adapun orang - orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan , mereka mengikut sebahagian ayat - ayat kesamaran untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari - cari ta'wilnya padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah . "

( Al Imran 7 )

2. الـنـفـاق ( munafiq - talam dua muka )

و من الناس من يقول ءامنا بالله و باليوم الأخر و ما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين ءامنوا و ما يخدعون إلا أنفسهم و ما يشـعرون فى قلوبهم مرض فزاد هم الله مرضا و لهم عذاب أليم بـما كانوا يكذبون .

" Diantara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang - orang yang beriman . Mereka mahu menipu Allah dan orang - orang yang beriman , padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sedar . Dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah akan penyakitnya dan bagi mereka azab siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta . "

( Al Baqarah 8-10 )

3. التـمرد على حكم الله و الرسول
( sombong terhadap hukum - hukum Allah dan rasulnya.)

و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنـيـن أفى قلوبــهم مرض أم ارتــابوا أم يخـــافوا أن يحيف الله عليهم و رسوله بل أولئك هم الـظـالـمون .

" Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya , agar rasul menghukum dikalangan mereka , tiba - tiba sebahagian mereka menolak untuk datang . Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka , mereka datang kepada rasul dengan patuh . Apakah ketidak datangan mereka itu kerana dalam hati mereka ada penyakit atau kerana mereka ragu - ragu ataukah kerana takut kalau - kalau Allah dan Rasulnya berlaku dholim kepada mereka ? sebenarnya mereka itulah orang -orang yang dholim ."

( An Nur 48-50 )

4. المسارعة فى موالاة الكافرين ( berkepimpinankan orang - orang kafir )

5. الطمع فى المعصية و الرغبة فيها ( ketagih maksiat )

6. التقاعـس عن الجهـاد ( resah gelisah / rimas terhadap jihad )

Firman Allah swt :

و يقول الذين ءامنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبـهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فـأولى لـهم

" Dan orang -orang yang beriman berkata , mengapa tiada diturunkan suatu surah , maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang , kamu lihat orang - orang yang ada penyakit didalam hatinya , memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pengsan kerana takut mati dan kecelakaanlah bagi mereka . "

( Muhammad 20 )

Tuntutan supaya disempurnakan kedua -dua amalan ( hati dan anggota ) tetap menjadi tuntutan syara' yang mesti ditunaikan , sungguhpun martabat tuntutan keduanya berbeza .

Diriwayatkan bahawa Lokman Al Hakim telah diarahkan oleh tuannya supaya menyembelih seekor kambing dan diserahkan kepadanya dua bahagian yang paling baik dari kambing itu . Lalu Lokman Al Hakim membawa lidah dan hati . Kemudian diperintah supaya menyembelih kambing yang lain dan dicampakkan dua bahagian yang paling buruk , lalu dicampakkan lidah dan hati .

Maka berkata tuannya , apabila aku mengarahkan kamu bawa dua yang paling baik kamu bawakan lidah dan hati dan apabila aku arahkan kamu buang dua yang paling buruk , kamu buang lidah dan hati . Maka jawab Lokman Al Hakim .Tiada yang paling baik dari keduanya apabila kedua -duanya baik dan tiada yang lebih buruk dari keduanya apabila keduanya buruk .
[3]

Pengamatan.

Antara punca tergugatnya kekuatan dalaman , dalam menangani apa jua masaalah yang mencetus krisis peribadi dan seumpamanya dalam gerakan Islam kini adalah bermula dari kerosakan ' ibu sawat ' nya .

[1] جـامـع الـعـلـوم و الـحـكم Oleh Ibn Rajab Al hanbali
[2] الـقلـب karangan Fadhilatul Ustaz Ahmad Izzudin Al Bayanuni m/s 102
[3] الـقـلـب m/s 146

Monday, June 19, 2006

Kertas Kerja ( 019 / siri ke enambelas )
RUKUN BAIAH ASAS KEILTIZAMAN BERJAMAAH.


IKTIBAR DI LIHAT KEPADA
APA YANG DINAMAKAN BUKAN KEPADA NAMA.


و العرف الـخـاطئ لا يغير حقائق الألـفـاظ الـشـرعية بل يجـب الـتأكد من حـدود الـمعـانى الـمقصود بـهـا و الـوقـوف عـنـدها كـمـا يجـب الإحـتراز من الـخداع اللفـظـى فى كل نواحى الدنـيـا و الديـن . فـالـعـبرة بـالـمـســمـيـات لا بـالأســمـاء

" Kebiasaan ( u'ruf ) yang salah tidak merubah hakikat lafaz - lafaz syariat bahkan wajib dipastikan batas makna yang dimaksudkan oleh lafaz - lafaz itu dan terhenti diatas pengertian yang dimaksudkan sahaja sebagaimana jua wajib berwaspada dari tertipu dengan perkataan - perkataan dalam semua bidang , dunia dan ugama . ( I'tibar berdasarkan hakikat sesuatu yang dinamakan bukan pada nama )

ULASAN .

Alasan ' orang ramai / ramai orang ' melakukannya , bukanlah suatu pengi'tibaran yang boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal . Jua penukaran istilah terhadap sesuatu perkara ,tidak boleh menukar hakikat perkara tersebut . Syariat Islam adalah suatu yang jelas ."ما فرطنا فى الكتاب من شئ " Lantaran itu setiap apa yang berlaku harus di ruju' kepada usul dan hakikat perkara tersebut .

Antara muslihat musuh yang licik ialah cuba mengelirukan ummat Islam agar mereka terpedaya dengan menyogokkan pelbagai istilah dan penampilan sedang hakikatnya tetap suatu yang bertentangan dengan syariat .

Contohnya :

1. Minuman keras dengan pelbagai jenama dan iklan yang mempersonakan sehingga orang ramai menganggap ia minuman masa kini yang berenergi dan tidak memabukkan . Sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasul Allah saw.

لتستحلن طائفة من أمتى الخـمر باسم يسمونها إياه

" Segolongan dari ummatku akan menghalalkan arak dengan nama lain yang mereka berikan kepada arak tersebut ."

( Riwayat Ahmad )

2. Menghalalkan riba' dengan nama faedah sehingga orang ramai tidak terasa dosa dan salahnya .

3. Atas nama budaya dan seni , orang ramai menerima konsert rock seperti konsert Scorpion dan Michel Jackson . Sehingga ada yang berhujjah bahawa konsert itu diadakan di negara kita Malaysia berasaskan Maslahah Mursalah ( المصالح المرسلة ) yang diperuntukkan dalam bab Siasah Syari'yyah . [1]

4. Kebebasan bersuara dan berfikir sehingga lahir suara secara terang - terangan mengkritik perkara - perkara yang tidak selayaknya dalam ugama . seperti mengkritik peribadi Rasulullah saw. dan sebagainya . Pengkritik - pengkritik itu dibela di atas nama kebebasan bersuara dan berfikir .

5. Istilah penerapan nilai - nilai Islam , masyarakat Madani dan Islam Hadhari atau 1001 istilah tetap tidak boleh menghalalkan dan mengiakan pentadbiran atau pemerintahan yang tidak meletakkan Al Quran dan As sunnah sebagai sumber ruju' yang tertinggi dalam sesebuah pemerintahan itu .

6. Pertubuhan - pertubuhan maksiat dan mungkar di atas nama pertubuhan kebajikan .

Kebanjiran istilah yang dipakai tidak seharusnya membuatkan kita terpedaya sebaliknya mesti dilihat secara teliti kepada hakikat sesuatu yang diistilahkan itu .Seperti diberikan Istilah Al Adl ( العدل ) dan Al Ihsan ( الإحسان ) dalam pengurusan ekonomi tetapi ekonomi masih terlingkar di bawah bumbung ekonomi kapitalis , maka ia tetap kapitalis yang bertentangan dengan sistem dan falsafah ekonomi Islam .

Ahli ilmu atau alim ulama' berkewajipan membetulkan keadaan dan salah erti sebegini dikalangan orang ramai .

[1] Merujuk kepada ucapan pengarah Pusat Islam Briged Jen. Zainal Abidin Abd Hamid di Dewan Komplek Asrama pelajar Malaysia di Kaherah pada 24 . 11 . 1996 .

Sunday, June 18, 2006

ZIARAH
dan
TAKZIAH

DEWAN PEMUDA PAS
NEGERI PAHANG

Alhamdulillah , Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang sempat mengambil tanggungjawab agama dan sosialnya ketika menziarahi Adik Mohd Hanis bin Abdul Murad pada 15 June 2006 ( Khamis ) yang lalu di Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan .

Saya mewakili Dewan Pemuda PAS Negeri turut memberi sumbangan guna meringankan beban yang ditanggung oleh pihak keluarganya , biarpun kata orang : " berat mata memandang , berat lagi bahu memikul "

Semoga keluarga adik Mohd Hanis bersabar menghadapi ujian ini . Kes masih lagi dalam siasatan polis di atas laporan yang mengatakan Adik Mohd Hanis telah dipukul oleh beberapa orang yang tidak dikenali .

Turut hadhir dalam ziarah ini ialah Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang Ustaz Rosli Abd Jabbar , Timbalan Pesuruh Jaya Ustaz Yusuf Embong , Ketua Dewan Ulama' PAS Negeri Ustaz Abu Kassim Abd Manaf , AJK DPPNPahang Ustaz Fadhli Ibrahim dan Ustaz Fadhil Noor selaku AJK DPP Kawasan Pekan .

Lajnah guaman DPPNPahang turut bersedia khidmat guaman percuma kepada pihak keluarga Adik Mohd Hanis jika ianya diperlukan .

Saturday, June 17, 2006

Kertas Kerja ( 019 / siri ke limabelas )
RUKUN BAIAH ASAS KEILTIZAMAN BERJAMAAH

TAWASSUL

والـدعـاء إذا قـرن بـالـتـوسـل إلى الله بـأحـد من خـلقـه خـلاف فـرعى فى كـيـفـية الـدعـاء و لـيس من مسـائل العـقـيدة

“ Doa yang dipanjatkan kehadhrat Ilahi secara bertawassul melalui makhluknya adalah tergolong dalam masaalah khilafiah dari sudut kaifiat berdoa , ianya tidak termasuk dalam masaalah aqidah . "

ULASAN .

Munajat adalah suatu yang amat penting bagi setiap individu muslim malah ia sebagai senjata bagi orang - orang mukmin . “ الـدعـاء سـلاح الـمؤمن “
[1] . Sementara itu bertawassul dengan makhluk ( orang - orang soleh atau amalan - amalan soleh ) dalam munajat kepada Allah adalah persoalan khilafiah yang telah banyak perbincangannya dikalangan fuqaha' dan nyata ia bukan persoalan aqidah .

( Sikap kita dalam menangani persoalan ini kembali kepada perbincangan melalui usul terdahulu dalam masaalah khilafiah . ) Namun berdoa ( memohon manafaat atau mudharat ) dari makhluk adalah nyata bertentangan dengan syara' dan boleh membawa syirik .

Tawassul yang diharuskan . ( Tanpa khilaf )
[2]

1. Tawassul kepada Allah dengan zat dan namanya yang maha terpuji . Seperti :

اللهم إنى أسـألك بـأنك أنت الله الذى لاإله إلا هو الأحد الـصـمد الذى لم يلد و لم يولد ولم يكن له كفوا أحد

“ Ya Allah ya Tuhanku , Aku memohon dariMu dengan bahawa sesungguhnya Kaulah Allah yang tiada tuhan selainNya yang maha esa lagi terpuji , yang tidak beranak dan diperanakkan dan tiada baginya tandingan ”

2. Tawassul kepada Allah dengan ketaatan dan amal solehnya .

يـا أيهـا الذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا إليه الـوسـيلة وجـاهدوا فى سـبيله لعلكم تفلحـون

“ Hai orang - orang yang beriman , patuhlah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan kepadanya dan berjuanglah di jalan Allah supaya kamu beruntung ”

( Al Maidah 35 )

3. Tawassul dengan doa orang - orang yang soleh .

الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به و يستغـفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شئ رحمة و علما فاغـفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

“ Mereka yang memikul singgahsana dan orang yang ada di sekelilingnya , semua tasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya dan memohonkan keampunan untuk orang - orang yang beriman : Wahai tuhan kami , Maha luas rahmat dan pengetahuanMu terhadap segala sesuatu ! Ampunilah orang - orang yang bertaubat dan mengikuti jalanMu dan peliharalah mereka dari siksaan neraka ”

( Ghafir 7 )

Tawassul dengan orang mati adalah nyata bertentangan dengan Islam dan boleh mencetuskan syirik .

[1] روى الحاكم فى المستدركه من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه قـال : قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدين و نور السموات و الأرض

[2] دســتـور الـوحـدة الـثـقـافـيـة بيـن الـمـسـلميـن Oleh Syeikh Mohd Ghazali m/s 149